Jako by americká armáda již nebyla ochromena probuzeneckým aktivismem na nejvyšších úrovních ministerstva obrany, nejnovější zprávy naznačují, že bude ochromen i národní vozový park vojenských vozidel. (Foto: Flickr)

Bidenova ministryně energetiky Jennifer Granholmová, právnička narozená v Kanadě a bez vojenské minulosti, ve středu před senátním výborem pro ozbrojené služby vypověděla, že podporuje požadavek, aby armáda Spojených států do roku 2030 přešla na plně elektrický vozový park. To je méně než sedm let.

Dodala: „V současné době je v USA v provozu více než 200 vozidel:

„A myslím si, že snížení naší závislosti na volatilitě globálně obchodovaných fosilních paliv, kdy víme, že globální události, jako je válka na Ukrajině, mohou zvýšit ceny pro lidi doma – to nepřispívá k energetické bezpečnosti.“

„Myslím si, že energetické bezpečnosti dosáhneme, když budeme mít domácí, čistou energii, které je dostatek, jak to vidíte v Iowě. Myslíme si, že můžeme být světovým lídrem v tom, jak jsme se stali energeticky nezávislými…“

Její tvrzení se opírají o řadu omylů.

Za prvé, Granholmová se nezabývá tím, odkud by se brala energie pro napájení baterií na bázi lithia, na které by se flotila elektromobilů spoléhala. Obecně platí, že ekologické energetické možnosti jsou velmi neefektivní a paliva na bázi uhlíku jsou hlavním zdrojem elektřiny pro velkou část země. Zdá se, že si myslí, že elektřina je kouzelná, ale pokaždé, když klimatický aktivista nabíjí svůj elektromobil, používá k tomu s největší pravděpodobností „fosilní paliva“.

Iowa je mezi klimatickými aktivisty vyzdvihována jako zlatá modla pro své velké větrné farmy, které vyrábějí až 40 % energie ve státě, ale tyto systémy mají tendenci selhávat v náročných podmínkách a nejsou v žádném případě přenosné, což nutí k zamyšlení, proč Granholmová uvedla Iowu jako referenci pro ospravedlnění vojenských elektromobilů?

Výhoda vozidel na plyn oproti elektromobilům je zřejmá – na dobíjení není třeba dlouho čekat, tankování je okamžité a není nutný přístup k velkému zdroji energie. Ve válečné zóně je jen málo míst, kde by bylo možné připojit vozidlo Tesla Humvee. Přechod na elektromobily by v podstatě zúžil operační prostor, vozidla by byla méně nezávislá, s menším dojezdem a snáze narušitelná.

Zadruhé, jako poznámku na okraj, ceny plynu rostly již dlouho před válkou na Ukrajině v důsledku inflace způsobené špatným hospodařením vlády a vytvářením fiat peněz centrálními bankami. Přestaňme se snažit utvrzovat ve lži, že Rusko je nějakým způsobem zodpovědné za naše ekonomické potíže.

Za třetí, před několika lety byly USA čistým vývozcem ropy a po Bidenově nástupu do Bílého domu tato výhoda náhle zmizela. Toto zvýšení produkce spolu s dokončením ropovodu Keystone XL by zajistilo energetickou bezpečnost USA na mnoho let dopředu. To platilo do doby, než vláda zasáhla do těžby ropy a Biden zablokoval ropovod Keystone. Poté začal rozprodávat americké strategické zásoby ropy, aby uměle manipuloval s cenami na trhu směrem dolů a zároveň vyčerpal vojenské zdroje.

Je také důležité si uvědomit, že lithium potřebné k výrobě baterií pro elektromobily se těží především v zámoří v zemích, jako je Čína (často za použití dětské otrocké práce). Jak může přechod na elektromobily závislé na lithiu zvýšit energetickou bezpečnost USA, natož pak akceschopnost armády?

Za čtvrté, neexistují žádné důkazy o „klimatické krizi“. Neexistuje. Tak proč o tom vůbec mluvíme?

Nelze říci, jak moc nakonec klimatická agenda poškodí obranyschopnost USA, ale celkovým trendem v energetice je stále větší centralizace. Centralizace, na rozdíl od redundance, vede ke slabosti. Očekává se, že snižování spotřeby energie založené na uhlíku v USA a přílišné spoléhání na ekologickou elektrickou síť vyvolá v příštích několika letech prudký růst spotřebitelských cen. Přeneste tuto dynamiku vysokých nákladů a logistické nejistoty na armádu a máte recept na katastrofu.

Zdroj: eia.gov