„Bezpečnostní situaci hodnotím jako velmi špatnou a pro Polsko velmi nebezpečnou,“ řekl o válce na Ukrajině náčelník generálního štábu polské armády generál Rajmund Andrzejczak. (Foto: Youtube)

Během strategické debaty na Úřadu národní bezpečnosti Andrzejczak řekl, že „válka není vojenská záležitost. – ‚Válka byla, je a nic nenasvědčuje tomu, že bude jiná, politika, a má ve svých podmínkách zásadní množství ekonomických faktorů: finance, otázky infrastruktury, sociální otázky, technologie, výroba potravin a celý soubor otázek, které je třeba do této škatulky zařadit, abychom tuto válku pochopili,‘ zdůraznil.

– Když se dívám na válku na Ukrajině, vidím ji především touto politickou optikou a bohužel to nevypadá dobře, zhodnotil. Vysvětlil, že v krátkém plánovacím horizontu 1-2 let „nic nenasvědčuje tomu, že by Rusko nemělo na válku peníze“. – Ty finanční nástroje, které mělo před válkou, dynamika výdajů a účinnost sankcí nebo celá složitá ekonomická situace naznačují, že Rusko peníze na válku mít bude, dodal.

Ukrajina má obrovské finanční problémy. Víme, kolik potřebuje měsíčně. Víme, jaká je americká pomoc, celého civilizovaného Západu. Víme také, jaká je v této oblasti polská pomoc, protože jsme druhým dárcem a měli bychom být pravděpodobně významným inspirátorem pro ostatní. Rychlost úbytku ve finanční oblasti dnes podle mého názoru vychází v neprospěch (Ukrajiny – pozn. red.). Bohužel,“ řekl.

Upozornil také, že v nejbližší době nic nenasvědčuje tomu, že by se Ukrajinci, kteří utekli před válkou, vrátili domů a zahájili proces obnovy země. Zdůraznil, že červencový summit NATO ve Vilniusu bude „spíše summitem naší důvěryhodnosti, a to nejen NATO, ale celého Západu“. – ‚Pokud se opozdíme, pokud nevyužijeme této příležitosti a neprokážeme odhodlání, nedáme Ukrajině šanci vybudovat si bezpečnou budoucnost,‘ zdůraznil.

– ‚Jako voják mám také povinnost předložit tu nejnepříznivější a nejtěžší variantu a dát prostor všem, kteří mohou a mají Ukrajině pomoci, hodnotím tuto bezpečnostní situaci jako velmi špatnou, velmi nebezpečnou pro Polsko,‘ řekl Andrzejczak.

Na otázku, zda si západní představitelé uvědomují, že Ukrajina má k vítězství ve válce s Ruskem velmi daleko, generál oponoval, že „perspektiva hodnocení hrozby bez příkras je pro většinu stále překvapivá, stále šokující“.

– My prostě nemáme munici. Průmysl není připraven nejen poslat na Ukrajinu vybavení, ale ani doplnit naše zásoby, které se roztékají. Toto povědomí není stejné jako tady na Visle, a to je třeba sdělit naprosto bez anestezie všem a na všech fórech, kde je to možné, což dělám,“ zdůraznil náčelník Generálního štábu polské armády.

Zdroj: dorzeczy.pl