Švýcarsko se velmi obává výpadku elektřiny v zimě a připravuje radikální úsporná opatření pro případ jejího nedostatku. (Foto: Flickr)

Patří mezi ně zákaz jízdy elektromobilů. V Německu by také mohlo dojít k omezením – především v oblasti nabíjení.

Díky vodní energii má Švýcarsko jednu z nejekologičtějších dodávek elektřiny v Evropě. Nyní se však Alpská republika obává výpadku proudu.

„V zimě země dováží velké množství elektřiny. V roce 2021 to bylo 5,7 miliardy kilowatthodin, které pocházely především z Francie a Německa,“ uvádí technologický portál „Golem“.

To znamená: bez francouzských jaderných elektráren nebo občasného přebytku německé větrné energie by ve Švýcarsku pravděpodobně zhasla světla.

Protože však Francie a Německo jsou i tuto zimu velmi nestabilními kantony – Francie kvůli mnoha výpadkům jaderných elektráren, Německo kvůli nepředvídatelnému náhodnému příkonu větrné a solární energie v kombinaci s nízkou výtěžností slunečního záření v zimě a akutním nedostatkem plynu – Švýcarsko nyní počítá s vysokým rizikem výpadku elektřiny.

Návrh vydaný Švýcarskou konfederací 23. listopadu s názvem „Nařízení o omezeních a zákazech používání elektrické energie“ předpokládá drastická opatření, která by mohla být přijata v rámci čtyř stupňů eskalace v případě nedostatku energie.

Například je stanoveno, že pračky nesmí pracovat při teplotě vyšší než 40 stupňů Celsia. Chladničky se nesmí chladit pod 6 stupňů. Vše, co slouží pouze pro pohodlí, jako jsou sauny a parní lázně, lze pak ve vlastním domě používat pouze v omezené míře.

Kromě rozsáhlých pravidel pro provoz elektrických spotřebičů v komerčním a soukromém sektoru obsahuje seznam zákazů také pikantní omezení automobilové dopravy. Na jedné straně se má snížit rychlostní limit na švýcarských dálnicích ze 120 km/h na 100 km/h.

Na druhé straně se má snížit rychlostní limit na švýcarských dálnicích ze 120 km/h na 100 km/h.

Pro řidiče elektromobilů to však bude opravdu tvrdý oříšek: v případě nedostatku elektřiny by jim byla jízda zakázána. Doslova se v návrhu uvádí: „Soukromé používání elektromobilů je povoleno pouze pro nezbytně nutné cesty (např. odborná praxe, nákupy, návštěva lékaře, návštěva náboženských akcí, účast na soudních jednáních).“

Ve Švýcarsku by se to podle různých zpráv v médiích týkalo asi 110 000 řidičů – a samozřejmě by to bylo naprosto fatální i pro politicky prosazovaný rozmach e-mobility ve Švýcarsku: Kdo by si ještě koupil elektromobil, kdyby musel počítat s tím, že s ním nebude smět kdykoli jezdit, zejména v zimě? Plán sice ujišťuje, že zákazy řízení budou platit až od třetího ze čtyř „stupňů eskalace“. Švýcarským občanům je však třeba doporučit, aby si elektromobil pořizovali pouze jako druhé auto, pokud vůbec.

Zdroj: focus.de