Očekávat od Američanů, že budou používat řádnou gramatiku a pravopis je rasistické, zjišťuje poslední tiskové prohlášení University of Washington. Aby učitelé nebyli rasisty, musí na liberálních universitách studentům umožnit používání „nestandardního pravopisu“ (zastarale známého jako nesprávný pravopis) a přijmout myšlenku, že „řádná gramatika“ je rasistický koncept, který byl zneužíván k omezování něčích příležitostí a posilování privilegií jiných, uvádí Středisko psaní Washington University.


„Lingvistický výzkum a zkoumání písemností jasně už mnoho desetiletí ukazuje, že žádná z podstaty ‚standardní‘ angličtina neexistuje,“ tvrdí prohlášení centra psaní. Jazyk se neustále mění. Kvůli těmto dvěma faktům je velice těžké ospravedlnit zařazování lidí do hierarchií nebo někomu omezovat příležitosti nebo udílet privilegia jen proto, že ti lidé komunikují určitými různými verzemi angličtiny.“ 

Ředitel Centra psaní této univerzity Dr. Asoa Inoue tvrdí, že očekávat od studentů, že budou používat správnou gramatiku a pravopis u učitelů představuje rasistický postoj.

„Je to výchozí předpoklad, že když si o někom myslíme, že musí jednat nějak jinak než my, tak instituce a jejich agenti se k němu podle toho mají zachovat,“ tvrdil Inoue. Jak se v prohlášení píše: „Rasismus je všudypřítomný. Je v systémových strukturách, pravidlech, jazycích, očekáváních a směrnicích, které utvářejí naše učebny, školy a společnost.“

Prorektorka této univerzity Jill Purdy k tomu prohlásila, že nové prohlášení Centra psaní je ohromným příkladem toho, jak mohou akademici bojovat proti rasismu: „Jazyk je mostem mezi myšlenkami a akcemi,“ tvrdila. „Takže to, jak používáme slov, má velký vliv na to, co si myslíme a děláme.“

Loading…