Britské zákony umožňující deportaci migrantů, kteří projeví „extremistické chování“ by mohl být v rozporu s konvencí Spojených národů o právech uprchlíků, vyslechlo si valné shromáždění tohoto orgánu. Tento činitel OSN odpovědný za zprávy o boji proti terorismu, Ben Emmerson QC, se ve svém projevu odsuzujícím národní vlády za jejich zdráhavost k otevření hranic, rozhodl vypíchnout Británii za to, že stanovila omezení na přijímání migrantů, kteří by mohli představovat hrozbu, což je politika, o které tvrdí, že rozdmýchává strach veřejnosti z terorismu, jak hlásí The Guardian.


Zvláště odsuzoval letos vydanou zprávu ministerstva vnitra Instrukce k azylové politice: Zrušení statutu uprchlíka , v níž se praví: „Extremistické chování: objeví-li se jakékoliv důkazy, že uprchlíci nebo jejich rodinní příslušníci se zapojili do nepřijatelného chování (ať už v Británii nebo v zahraničí), jaké je považováno za překážející veřejnému blahu nebo jednali způsobem, který podvrací britské hodnoty, pak se musí jejich statut revidovat ohlásit jednotky pro zvláštní případy.“

Rovněž uvádí, že: „I pokud nejsou vzneseny žádné požadavky na formální odpověď zástupcům vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, tak pracovníci vyřizující případ musí brát jejich komentáře v úvahu a začlenit je do svého rozhodování o tom, zda pokročit odvolání statutu a pak UNHCR poslat kopii konečného rozhodnutí.“

Emmerson, který byl od roku 2011 speciálním reportérem OSN o „ochraně lidských práv během boje proti terorismu“ kolegům řekl: „Velká Británie je zrovna jedním z příkladů, co zavedla legislativu umožňující revidovat a odvolat status uprchlík, pokud se o nějaké osobě myslí, že projevuje extremistické chování, nebo když její rodinní příslušníci jednají způsobem v rozporu s britskými hodnotami.

„Legislativa takovéhoto druhu spolu s rozmary, které s sebou takovéto obecné definice nutně nesou, vede k riziku porušení požadavků konvence o uprchlících z roku 1951.“

Když svou kritiku rozšiřoval na evropské národy obecně, tak pokračoval: „Spojování lidí vysídlených z jejich domovů s riziky pro národní bezpečnost v zemích, v nichž hledají útočiště, je nezodpovědné a klamné přehánění v mnoho státech, které uprchlické krize zneužívají k rozdmýchávání strachu veřejnosti z terorismu.“

Ten strach veřejnosti, o kterém tvrdí, že je nepodložený, jelikož tvrdí, že existují jen malé až žádné vazby mezi terorismem a migranty, zaplavuje celou Evropu.