Gubernátoři, regionální správy ministerstva vnitra, ministerstva pro mimořádné situace, federální bezpečnostní služby a jednotky Ruské gardy mají být v případě vypuknutí války podřízené velení vojsk vojenských okruhů, informuje list Izvestija. „Ministerstvo obrany poprvé prověřilo v průběhu vojenských cvičení Kavkaz-2016, jak má velení vojenského okruhu bezprostředně řídit subjekty Ruské Federace," sdělil listu zdroj z vojenského úřadu.


Podle spolubesedníka listu „cvičení proběhlo úspěšně." Jak napsal list Izvestija, nový princip řízení umožní udržovat režim válečného stavu, zajistit mobilizaci a obranu sociálně významných objektů.

Předcházející pravidla předpokládala, že každý regionální úřad bude v případě války plnit pouze vlastní úkoly, kdežto vojenský úřad se chopí úlohy koordinátora. Nyní se situace změnila. Podle nového schématu mají být místní úřady a příslušníci silových orgánů podřízeny ministerstvu obrany.

Vláda města Petrohradu stanovila potravinové příděly, které zaručí každému obyvateli města 300 gramů chleba denně v průběhu 20 dnů. Patřičné usnesení bylo podepsáno 6. října a zveřejněno na webových stránkách petrohradské vlády.

Aktualizace: Petrohradský výbor pro rozvoj podnikatelské činnosti a spotřebitelského trhu vyvrátil zprávy, které se objevily v médiích o tom, že se ve městě zavádějí normy na příděl chleba v případě války.