Na obraze N. Bogdanova Bělský namalovaného v roce 1895 je zobrazena venkovská škola na konci 19. století v průběhu hodiny aritmetiky, při řešení úlohy "z hlavy". Učitelem je reálný člověk Sergej Alexandrovič Račinskij, botanik a matematik, profesor Moskevské univerzity. V roce 1872 se profesor Račinskij vrátil do rodné vesnice Tatev, kde založil školu s ubytováním pro rolnické děti. …


Profesor Račinskij vyvinul unikátní metodu učení ústních výpočtů – výpočtů pouze pomocí mysli, bez pomůcek, kterou vštěpoval venkovským dětem návyky a principy matematického myšlení.

Epizodu ze života školy s tvůrčí atmosférou, která vládla na hodinách, zaznamenal bývalý žák profesora Račinského, umělec Bogdanov Belskij.

Na školní tabuli je napsán příklad, který musí děti řešit.