Jak jsme očekávali, výsledkem masivního shromažďování davů na obou stranách egyptského puče bude noc násilí a smrti. Už je dost jasné, že přesně k tomuto došlo. Osobní svědectví z egyptských událostí z první ruky díky Mohannadu Sabrym:


Vojska rozdrtila shromáždění u republikánských gard, speciální operace obkličují MB shromáždění.
5:24 AM – 8 Jul 2013

Přestřelky na základně republikánských gard a v rabaa. 
5:24 AM – 8 Jul 2013

Speciální operace střílí, pořádají honičky a zatýkají.
5:25 AM – 8 Jul 2013

Gehad el-Haddad mi řekl o tuctech zraněných a zabitých, všechno trhavé střely, ambulancím nedovolují vjezd.
5:35 AM – 8 Jul 2013

Gehad el-Haddad mi telefonicky řekl, že fotí scénu s tucty raněných a mrtvých při krvavé scéně v rabaa při Morsioho shromáždění.
5:36 AM – 8 Jul 2013

Gehad Haddad mi říká, že muži si kolem drží lidský štít z rodin a dětí.
5:39 AM – 8 Jul 2013

Východní Káhira je vojenská zóna, posilování stovkami ze speciálních operací.
5:56 AM – 8 Jul 2013

Všude pojíždějí ambulance, nevím kam, nemohou se dostat k tomu, co zní jako válečná zóna.
5:58 AM – 8 Jul 2013

Právě teď přímo přede mnou obrátili zpět dvě ambulance, vojenská uzávěra je neproniknutelná.
6:04 AM – 8 Jul 2013

Polní nemocnice v rabaa říká, že zatím 35 mrtvých a více než 140 zraněných včetně těch odvezených do nemocnic, všechno trhavé střely.
6:14 AM – 8 Jul 2013

Jsem tam, žádný přístup, vojáci nás znají u obou vstupů SSalem a Autostrand, jednou nás zastavili, moc riskantní a nic z toho.
6:53 AM – 8 Jul 2013