Mezinárodní trestní soud v Haagu (ICC) se bude zabývat stížností slovenských advokátů Marice Pirošíkové, Petra Weise a Erika Schmidta ve věci zločinů proti lidskosti a válečných zločinů. (Foto: Flickr)

Stalo se tak v souvislosti s masovým testováním a podáváním vakcín proti koronaviru. V iniciativě je podpořili i kolegové z Francie, Velké Británie či Česka.

Skupina advokátů 12. srpna tohoto roku podala na ICC společnou stížnost se žádostí o přijetí společného podání s právníky ze zahraničí:

„V našem podání jsme požádali o okamžité zastavení celého programu testování verzí ‚covid-19 vakcín‘ ve čtyřech zemích a ukončení testování asymptomatických lidí. Pokračujeme v získávání a analýze nových důkazů, které by mohly být použity v našem podání na ICC a jsme vděční všem vědcům, odborníkům a každému jednotlivci dotyčnému vážnými negativními účinky používaných verzí ‚covid-19 vakcín‘, kteří jsou ochotni nás podpořit novými důkazy,“ uvádějí právníci.

Skupina argumentuje stanovisky světových odborníků, jako je nukleární vědec a kardiolog Dr. Richard M. Fleming, neurologický vědec a specialista na neurologická onemocnění Dr. Kevin McCairn. Výpověď jim poskytl i významný nositel Nobelovy ceny a další, jejichž anonymita musí být zachována až do zahájení vyšetřování.

Advokáti Pirošíková, Weis a Schmidt tvrdí, že mají k dispozici nevyvratitelné důkazy, že virus SARS-CoV-2 a experimentální verze ‚covid-19 vakcín‘ jsou úmyslně vytvořené biologické zbraně, které byly uvolněny ve dvou fázích.

„Vzhledem k extrémně závažnému charakteru situace ve všech čtyřech zemích v souvislosti s medicínským apartheidem, závažných porušení základních lidských práv a svobod, zvyšujícím se počtem úmrtí či závažných negativních účinků na lidech po očkování experimentálními covid-19 vakcínami jsme ICC upozornili na urgentní potřebu řízení soudu urychleně a bez dalších zbytečných průtahů,“ informovala bývalá zástupkyně Slovenska u Evropského soudu pro lidská práva Marica Pirošíková.

Nyní právníci očekávají rozhodnutí ICC, zda umožní společné podání více zemí a akceptuje společnou žádost o vyšetřování.

„Chápeme, že ICC nepracuje v izolaci v rámci jiných mezinárodních institucí a prokurátoři mohou být podrobeni různým politickým tlakům. Chceme však věřit, že podstata našich tvrzení a předložené důkazy jsou tak zásadní, že ICC splní svou mezinárodní úlohu a důvod své existence a důsledně vyšetří naše tvrzení a odsoudí zločince. Pokud se naše důvěra prokáže jako iluzorní, všechny vědecké a faktické důkazy zpřístupníme světové veřejnosti,“ dodávají v prohlášení slovenští advokáti.

Zdroj: snews.com