Orbitální observatoř „Hubble“ objevila neobyčejnou hvězdu v souhvězdí Hydry, která každých osm a půl let „ostřeluje“ okolní vesmír plazmovými „kulkami“ o hmotnosti dvou Marsů, píše se v článku publikovaném v Astrophysical Journal. „Věděli jsme, že něco z tohoto objektu velkou rychlostí vychází, ale poprvé se nám podařilo přistihnout tuto hvězdu v procesu „plivání" změti plazmy.


Podle nás tyto koule žhavého plynu, vznikající na posledním stádiu života hvězd, vytvářejí neobyčejné struktury, které můžeme často sledovat v planetárních mlhovinách", prohlásil Raghvendra Sahai z Laboratoře reaktivního pohybu NASA v Pasadeně (USA).

Sahai a jeho kolegové objevili toto neobyčejné hvězdné těleso, když za použití nástrojů „Hubbla" a řady pozemních teleskopů sledovali již známé rudé obry — hvězdy, které dožívají poslední dny své existence.

Všechny relativně nevelké hvězdy svými rozměry podobné Slunci, nebo s nejvýše sedmi až osminásobným průměrem Slunce se v posledních fázích svého života „nafukují", nahřívají a proměňují se v rudé obry.  Za nějakých 4-5 miliard let podobný osud čeká i naši hvězdu. Až k tomu dojde, tak Slunce pohltí Merkur a Venuši, zatímco Zemi a Mars promění v žhnoucí koule hornin.

Jedna z takových hvězd, V Hydra, je po dlouhou dobu zkoumaná astronomy z toho důvodu, že se jedná o jeden z nejchladnějších a k nám nejbližších rudých obrů, jejichž atmosféra a nitra obsahují neobyčejně velké množství uhlíku a neobsahují téměř žádný vodík.