Zkáza z minulosti? Program zvaný „svět jedna“ běží na starožitném počítači MIT (ten počítač vypadá jako něco z archivního filmu Dharma Iniciative) předpovídá konec civilizace. (Foto: Youtube)

Na počítač dohlížel ředitel světové banky a Římského klubu. Obrat k propadu civilizace vedoucí k jejímu konci začíná kolem roku 2020, tj. na videu v čase 3:20.

Na tomto videu uvidíte muže diskutujícího o zrození globalismu – diskutuje o podrývání suverenity národů, což začíná na značce 4:57.

Tak nějak v roce 2020 začnou být podmínky na planetě značně kritické. Jestli s tím nic neuděláme, propadne se kvalita života na nulu. Znečištění dosáhne takové závažnosti, že už bude lidi zabíjet, což následně povede k vymírání obyvatelstva na úroveň nižší než v roce 1900. V této fázi, kolem let 2040 až 2050, civilizovaný život tak, jak jej známe, přestane existovat.

Model použitý v této zprávě se už ukázal být, že je mimo realitu.

Dnes je to ovšem daleko horší

Populační růst nadále roste. V roce 1980 tu byly 4,5 miliardy let. V roce 2020 tu bude 7,6 miliardy lidí. Zpráva uvádí, že růst se zastaví kolem roku 2000. Kvalita života se zvýšila. Je to kvůli technologii a kvůli globálním ekonomickým změnám.

Posun od Západních zemí 1. světa přinesl dramatické zvýšení v zemích 2. a 3. světa. Podívejme se na Indii, Čínu a Brazílii mezi lety 1960 až 2020.

Znečištění se přesunulo z 1. světa Západních zemí do zemí 3. světa (latinské/jižní Ameriky) stejně jako do Číny a Indie. Dosažitelné zdroje ve zprávě vykazují lehký propad oproti průběhu modelu. Čistá voda a zemědělská půda od roku 2000 rychle klesá. Díky odlesnění, agrokombinátům (Monsanto/Bayer) a geneticky modifikovaným potravinám.

Bez čisté vody a na živiny bohatých potravin se lidská populace rychle propadne. Proto elitáři a technokraté (Must, Bezos, Zuckerberg) tlačí na transhumanismus a na opuštění planety Země, aby si udělali odtrženou civilizaci na Marsu.