Rusko oznámilo, že letos i přes horší ekonomický výhled navyšuje výdaje na obranu o asi 18 procent. Podle zprávy Jane‘s Defence Weekly ruské federální ministerstvo financí koncem minulého měsíce oznámilo, že „Výdaje na národní obranu“ vzrostou z 2 101,4 miliard rublů ($58,2 miliard) v roce 2013 na 2 488,1 miliardy rublů v roce 2014. To se promítne nejen jako asi 3,4 procenta ruského HDP, ale i jako více než 20 procent vládních výdajů. Dalších 16,5 procenta vládního rozpočtu půjde na národní bezpečnost a prosazování zákona.


Oproti tomu v roce 2010 na vojenské výdaje připadalo pouze 12,6 procenta státních výdajů, zatímco na obranu a bezpečnost dohromady připadalo pouze kolem 25 procent v porovnání s téměř 37 procenty výdajů, které to bude činit v roce 2014. Jane’s uvádí, že v důsledku toho všechny výdaje na „vzdělání, bydlení, sociální péči a zdravotnictví spadnou.“

Letošní nárůst následuje po tom, co bylo odhadem asi 31 procentním nárůstem obranných výdajů mezi lety 2008 až 2013. Rusko má navíc v úmyslu dále svůj obranný rozpočet zvyšovat i v nadcházejících letech. Podle zprávy Jane’s ruské federální ministerstvo financí předpokládá, že obranný rozpočet v následujících dvou letech poroste o více než 33 procent. Tudíž by podle současných předpovědí do roku 2016 měl být ruský obranný rozpočet kolem 3 378,0 miliard rublů ($95,6 miliardy).

Tento rychlý nárůst obranných výdajů není neočekávaný. Opravdu Rusko začíná od roku 2008 zkoušet modernizaci svých vojenských sil, tedy zhruba od doby své války s Gruzií, a o dva roky později oznámilo desítku let dlouhý program přestavby ozbrojených sil. Podle tohoto programu přezbrojování má Rusko během následujících deseti let v úmyslu utratit 23 bilionů rublů ($723 miliard) na modernizaci ozbrojených sil. Cílem je do roku 2020 dosáhnout 70 procentního podílu modernizovanosti. Po kolapsu Sovětského svazu ruská konvenční vojenská síla rychle upadala, což Moskvu nutilo, aby při zajištění národně bezpečnostních potřeb ve zvýšené míře spoléhala na jaderný arzenál.

Vladimir Putin, než převzal v třetím období ruské presidentství, tak přednesl záměry na vojenskou modernizaci Ruska v článku v magazínu Foreingn Policy. V tomto spise Putin argumentoval, že vzhledem k současnému mezinárodnímu prostředí „nemůže Rusko spoléhat na samotné diplomatické a ekonomické metody řešení konfliktů. Naši zemi čeká úkol jako součást strategie odstrašení dostatečně rozvinout svůj vojenský potenciál. To je neopominutelná podmínka pro to, aby se Rusko cítilo bezpečně, a aby naši partneři argumentaci naší země poslouchali.“

Vzhledem k temnějšímu ekonomickému výhledu této země není však zdaleka jasné, zda Rusko bude opravdu schopno svým cílům vojenské modernizace dostát. Už teď ohromný program přezbrojení vyvolal značnou kritiku od určitých sektorů ruské společnosti. Při zhoršujícím se krátkodobém ekonomickém výhledu kvůli Západním sankcím a dlouhodobém kvůli ruské značné závislosti na exportech energie je dost jasné, že ta soustava ambiciózních modernizačních cílů stanovená do roku 2020 realizovaná nebude.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: thediplomat.com