Zdá se, že se Vladimír Putin rozhodl vážně promluvit s budoucí americkou administrativou. Prezident Obama se po 8. listopadu promění v „chromou kachnu“ a všechno bude rozhodovat tým nového prezidenta. A s ním má smysl jednat. Prezident Vladimir Putin předložil Státní Dumě návrh zákona o pozastavení dohody se Spojenými státy o používání plutoniových zbraní.


Podle dohody měly Rusko a Spojené státy likvidovat plutonium, čímž se snižovala hrozba nukleární konfrontace. Amerika se však rozhodla fakticky přezkoumat dohodu, protože místo dohodnutého likvidování plutonia cestou ozařování ji provádí ukládáním. Takto zlikvidované plutonium je možné v případě potřeby, jak uvádějí experti, vrátit do života a použit pro výrobu jaderných hlavic.

Tímto způsobem Spojené státy získávají výhodu. Místo jaderného odzbrojení dvou zemí probíhá ve skutečnosti jaderné odzbrojení pouze jedné země, a to Ruska. Spojené státy navíc nepožádaly o souhlas Ruska změnit způsob likvidace plutonia, je zvýrazněno ve vysvětlení k návrhu zákona.

Zájmem však není pouze pozastavení dohody, ale i podmínky jejího obnovení, které návrh zákona obsahuje. Má smysl si je uvést:

„Platnost Dohody a protokolů k Dohodě může být obnovena… za podmínek:

 

  • (1) snížení vojenské infrastruktury a počtu vojáků USA na území členských zemí Severoatlantické organizace (NATO), které do NATO vstoupily po 1. září 2000, na úroveň ke dni vstupu v platnost Dohody a protokolů k Dohodě;
  • (2) Spojené státy americké se musí zříct nepřátelské politiky vůči Ruské federaci, což má být vyjádřeno:
  • a) zrušením zákona Spojených států amerických z roku 2012 (zákon Sergeje Magnitského) a proti Rusku namířeného ustanovení zákona Spojených států z roku 2014 o podpoře svobody Ukrajiny;
  • (b) zrušení všech sankcí, zavedených Spojenými státy ve vztahu k jednotlivým subjektům Ruské federace, ruských právnických a fyzických osob;
  • c) jako kompenzace škod napáchané Ruské federaci v důsledku zavedení sankcí uvedených v podbodě b tohoto bodu, včetně ztrát od zavedení nucených kontra sankcí ve vztahu ke Spojeným státům americkým;
  • (3) předložení Spojenými státy jasného plánu zpětné likvidace plutonia, které spadá pod platnost Dohody".