Dr. Astrid Stuckelbergerová, PhD., řekla norskému časopisu Hemali.no: „Nejsem prorok, jen vědecky vysvětluji lži, korupci, propagandu… A škody, které vakcíny způsobují.“ (Foto: Astrid Stuckelberger)

Odbornice na veřejné zdraví a vědu Dr. Astrid Stuckelbergerová má 30 let zkušeností s výzkumem. V letech 2009-2013 pracovala pro Světovou zdravotnickou organizaci (WHO), její specializací byly pandemie. Vydala 180 publikací a 12 knih.

Z rozhovoru vyplynulo, že „neexistuje žádná pandemie – existuje korupce a podvody s výzkumem – existuje rekordní počet úmrtí v důsledku vakcín – WHO funguje jako společnost, kde jsou členské státy dceřinými společnostmi“.

Stuckelbergerová časopisu řekla, že největší obavy má z „vakcíny“ proti covid-19. Nejedná se prý o vakcínu, ale o biotechnologický a syntetický experiment s genetickými modifikacemi (GMO). Výrobci o jeho obsahu neinformují. Za nejnebezpečnější považuje skutečnost, že „vakcína“ vyvolává infekci. Problém nevidí v spike proteinu, ale v grafenu, který vakcína má obsahovat.

V roce 2016 došlo ve WHO ke změně, vysvětluje Astrid.

„Bylo to zvláštní. Nevládní organizace, jako je GAVI (Globální aliance pro očkování), vedená Billem Gatesem, se připojila k WHO se svým fondem. Od té doby není WHO stejnou organizací jako dříve. Změnila se v nový typ mezinárodní organizace. GAVI získává stále větší vliv. Má úplnou imunitu, dokonce větší než diplomaté v OSN. GAVI si může dělat, co chce, aniž by nesla následky. Policie může jen přihlížet,“ řekla.

Cílem GAVI byl akční plán očkování na období 2012-2020. Jejím zakladatelem je Bill Gates. Aliance měla osm let vše ve svých rukou.

„GAVI, Světová banka a WHO uzavřely dohodu nazvanou IFFM: International Facility Finance for Immunization. Naše země, naši lidé platí WHO, Světové bance a GAVI za to, že realizují své imunizační programy a očkují celou populaci. Podle plánu GAVI je hlavním cílem do roku 2020 proočkovanost. To by se však nepodařilo, kdyby nevypukla pandemie. Tohle bylo zjevně naplánované,“ domnívá se Astrid.

Dokumenty, které to dokazují, máme přímo před nosem a každý, kdo je analyzuje, vidí, že média jsou placena nadnárodními „společnostmi“, které nazývá mezinárodními piráty.

„Profesor John Ioannidis ze Stanfordské univerzity ve třech pracích prokázal, že úmrtnost v roce 2020 nebyla vyšší než v jiných letech. To je lež. Žádná pandemie se nekonala. WHO přiznává, že úmrtnost není vyšší, přesto nevyhlásila její konec,“ říká.

„Na univerzitě v Ženevě a v Lausanne jsem měl zastavené všechny kurzy. Stál jsem u soudu a oni mě napadli. Chtějí mi odebrat lékařskou licenci, snaží se dokázat, že lžu. Týká se to všech výzkumníků, kteří tvrdí totéž. Několik lékařů jako já varuje před smrtelnými následky očkování. Pro odborníky je nebezpečné o tom mluvit,“ přiznává otevřeně.

„Ve vakcínách našli grafen, parazity, kovy… Proto bychom měli zastavit očkování a zakázat všechny injekce. Ti, kteří v tom pokračují, by měli být stíháni. Úmrtnost a vedlejší účinky, které jsou hlášeny, tvoří pouze 1-10 % skutečnosti. Na konci října hlásila evropská organizace EudraVigilance 29 000 úmrtí v důsledku očkování, ale mohlo jich být mnohonásobně víc. To nelze zjistit, protože pitvy se neprovádějí. Ve vědě se hodně lže a podvádí. Jedním z příkladů je test PCR. Lékař jej nemůže použít k diagnostice. Lékaři jsou placeni za to, aby tvrdili, že úmrtí způsobuje covid-19 na základě metody PCR, která nefunguje. Velmi často se tak děje bez pitvy. Uvádějí, že příčinou smrti je covid-19, i když tomu tak není,“ říká.

„Z údajů VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) vidíme stále větší souvislost mezi úmrtím a očkováním. Ve Spojených státech je hlášeno 17 000 úmrtí v souvislosti s očkováním, včetně dětí a kojenců. Není etické v tom pokračovat. Počet úmrtí v USA je třikrát vyšší než počet úmrtí po všech vakcínách za posledních 35 let. Jedná se o oficiální čísla bez klinického výzkumu nebo ověření. Výzkum není ukončen, ale očkování pokračuje. Je to hrozné, opravdu zločinné,“ popisuje rozčileně.

Na otázku, kolik vakcín je plánováno pro jednoho člověka, odpovídá: „Chtějí aplikovat osm dávek…“

„Žádná skutečná pandemie se nekonala. Byla to tzv. pandemie PCR, propagandy a strachu… Je tu obrovská korupce a střet zájmů. Věda a média jsou zkorumpovaná, celý systém je zkorumpovaný. Odborníci jsou koupeni podíly ve společnostech vyrábějících vakcíny. Připravovali to posledních 20 let. Průmysl ovládá média, lékaře… Lži přicházejí z univerzit, které říkají „my známe vědu“. Švýcarské univerzity prodávají společnosti Pfizer a Modern,“ uzavírá Dr. Stuckelberger.