Úřady v Maďarsku spálily přes 1 000 akrů kukuřičných polí ve snaze zbavit tuto zemi všech Monsantem poskvrněných potravinářských produktů. Po maďarském zákazu geneticky modifikovaných osiv se vláda rozhodla zničit zbývající plodiny, které z GM semínek vyrostly už před tímto zákazem.

´


Naturalnews.com referuje:

Přestože se v této zemi od obchodníků s osivem vyžaduje, aby zajistili, že jejich produkty nebudou obsahovat GMO, tak úřady tvrdí, že to budou nadále aktivně ověřovat. GMO osiva od Pioneer a Monsanto byla totiž už nalezena přimíšená do přirozených osiv, údajně náhodou. Maďarsko letos už spálilo tisíce ilegálních GM plodin. Oheň je nejlepší prostředek ke zničení těchto plodin, jelikož zničí jejich umělou DNA a zabrání jí, aby si našla cestu do nikoliv GMO upravených rostlin.

Maďarsko zaujalo ke GMO tvrdý postoj. Ve skutečnosti i ústava této země stanovuje:

Maďarsko bude prosazovat účinné uplatnění práva uvedeného v Odstavci (1) na zemědělství oproštěné od geneticky modifikovaných organismů tím, že zajistí přístup ke zdravým potravinám a pitné vodě, zorganizuje bezpečnost při práci a opatření zdravotní péče, podpoří sport a pravidelné fyzické cvičení stejně jako zajistí ochranu životního prostředí.

To je rozdíl od Ameriky, kde nejenže GMO nejsou ilegální, ale nejsou tu ani žádné seriózní požadavky na jejich označování. Úchop, s jakým se Monsanto v naší zemi zmocnilo právního a politického systému, je prostě příliš silný a neštítí se ani diskreditovat vědce, kteří odhalují nebezpečí způsobená jejich produkty.

Amerika se od toho ve skutečnosti čím dál více drží stranou a je k této záležitosti až příliš přezíravá. Také Rusko zakázalo všechny GMO plodiny a četné země v Evropě už pěstování GM kukuřice od Monsanto zakázaly včetně Švýcarska, Itálie, Polska, Rakouska, Německa, Francie, Řecka, Lucemburska a Rumunska.