Tento americký průlom by mohl otevřít nový přístup jak k výrobě paliv, tak k omezení emisí oxidu uhličitého. Výzkumníci z University of Illinois v Chicagu (UIC) vyvinuli sluneční článek, který dovede jen za využití slunečního svitu atmosférický oxid uhličitý přetvářet na levné a snadno použitelné uhlovodíkové palivo.


„Tento nový sluneční článek není fotovoltaický – je fotosyntetický,“ uvádí v prohlášení Amin Slehi-Khojin, asistující profesor strojního a průmyslového inženýrství na UIC a vedoucí autor této studie.

„Místo aby se energie vyráběla trvale neudržitelným způsobem jednosměrnou cestou vedoucí od fosilních paliv ke skleníkovému plynu, my jsme teď ten proces zvrátili a pomocí slunečního svitu recyklujeme atmosférický uhlík na palivo.“

Tyto objevy jsou zveřejněný v časopise Science a jejich ukázková technologie je schopna palivo vyrábět za cenu srovnatelnou se současnou cenou benzínu.

Článek funguje podobným způsobem jako list. Zatímco rostliny CO2 a světlo přetváří na cukry, tak tento sluneční článek vyrábí syn-plyn, chemici touto složeninou označují tzv. syntézní plyn čili směs vodíku s oxidem uhelnatým, který lze buď přímo spálit nebo jej přetvořit na naftu či jiná uhlovodíková paliva.