Jednou z výtek na adresu nové knihy Petera Schweizera Clinton Cash: The Untold Story of How and Why Foreign Governments and Businesses Helped Make Bill and Hillary Rich (Peníze Clintonových: Skrytý příběh o tom, jak a proč cizí vlády a firmy pomohly Billovi s Hillary zbohatnout) je to, že je předpojatá a jednostranná. Napsal-li by však někdo knihu o obchodních dohodách tří Bushů (George st., George ml. a Jeb), mohla by se jmenovat Bushovic války a pouze se zaměřit na jiný aspekt amerického politického systému. Podrobnosti by se lišily, ale podstata by zůstala více méně stejná.


Snaha lépe porozumět tomu, jak tento systém funguje, je dobrým důvodem, proč si knihu Petera Schweizera přečíst. Jeho příběh je mnohem přesvědčivější, než by čtenář možná čekal. Vidět, jak dalece zaměstnanci ministerstva zahraničí pod vedením Hillary Clintonové obcházeli pravidla, zneužívali svých pravomocí a lhali – ať už otevřeně, nebo tím, že zamlčovali určité informace – bude nejspíš ohromující i pro někoho, kdo o politice nemá žádné iluze.

Kniha poskytuje zajímavé čtení také pro ty, kdo působí ve střední a východní Evropě. Umožňuje jim lépe pochopit fungování byznysu v tomto regionu. Několik lidí, kteří v ČR mají či měli vliv – Marc Rich, Mark Penn, Lakshmi Mittal – sehráli svou roli i v clintonovské tiskárně na peníze. Schweizer rovněž na dobrých příkladech vysvětluje, jak daleko jsou Rusové ochotní zajít, jsou-li ohroženy jejich zájmy, a nakolik jsou jistí američtí vládní představitelé ochotní se prostituovat, aby si během toho přišli na pár babek. Ústředním bodem první části knihy je popis toho, jak Clintonovi pomohli Rusům ovládnout americký obchod s uranem. Po přečtení Schweizerova exposé musí čtenáři vrtat hlavou, zda Hillaryin „reset“ vztahů s Ruskem nebyl již od samého počátku obchodním plánem.

Jmění Clintonových čítající 250 milionů dolarů sice nelze srovnávat s obrovskými sumami, které údajně vlastní Vladimir Putin, ale bylo by pokrytecké, abychom na Západě kritizovali ruského prezidenta kvůli tomu, jak přišel ke svým penězům, aniž bychom zároveň čelili faktům o našich vlastních politicích.

Erik Best

[/quote]

  • Další články autora jsou k dispozici  ZDE.

Článek poprvé vyšel v anglickém znění v roce 2008. Poprvé přeloženo do češtiny.  Pro bezplatný odběr Final Wordu v češtině emailem vyplňte prosím svoji adresu ZDE .