Od Prof. Michela Chosudovského, Global Research, 8.3.2015 Tento text bude prezentován na mezinárodní konferenci v Kuala Lumpur – Nový světový řád, recept pro válku nebo mír. Perdana Global Peace Foundation, Putrajaya Convention Centre, Kuala Lumpur, Malajsie

   


Úvod

Obamova vláda se pustila do nepochybného válečného zločinu, globálního vojenského dobrodružství, "dlouhé války", která ohrožuje budoucnost lidstva.

Jedním z cílů globálního vojenského plánu Pentagonu je dobytí světa.

Toto vojenské nasazení sil USA a NATO se objevuje v několika oblastech světa současně, což má za následek miliony mrtvých civilistů a bezpočet zvěrstev. V poslední době byly pozemní síly USA a NATO nasazeny ve východní Evropě včetně Ukrajiny na ruském bezprostřední prahu.

Hlavní vojenské a tajné zpravodajské operace jsou prováděny současně na Středním východě, ve východní Evropě, v subsaharské Africe, střední Asii a na D álném východě. Vojenský program USA kombinuje hlavní „předváděné“ operace, stejně jako tajné akce, zaměřené na destabilizaci suverénních států.

Na druhé straně Izrael, ve spolupráci s USA, hrozí Íránu jadernými zbraněmi. A USA a jejich spojenci ohrožují Čínu a Severní Koreu za prezidenta Obamy "Pivot to Asia".

V rámci globálního vojenského plánu jsou akce západní vojenské aliance (US-NATO-Izrael) v Afghánistánu, Pákistánu, Palestině, na Ukrajině, v Sýrii a Iráku koordinovány na nejvyšší úrovni vojenské hierarchie.

Na druhé straně, vojenská tažení jsou úzce koordinována s procesem ekonomické války, která spočívá nejen v uložení sankcí na suverénní země, ale také úmyslnými destabilizacemi finančních a měnových trhů s ohledem na oslabení národních ekonomik nepřátele.

 

Trestnost války

To, oč se jedná, je globální kriminální podnik, v rozporu s mezinárodním právem. Slovy zesnulého Williama Rocklera:

[quote align="center" color="#999999"]

Spojené státy zlikvidovaly nároky na mezinárodní zákonnost a slušnost, a pustily se do kurzu syrového imperialismu – zešílely. (William Rockler, státní zástupce při Norimberském soudu) [/quote]

Připomeňme, že architekt Norimberku, soudce Nejvyššího soudu a nejvyšší státní zástupce při Norimberku Robert Jackson řekl s jistým váháním:

[quote align="center" color="#999999"]

Nesmíme nikdy zapomenout, že zákony, podle kterých soudíme obžalované jsou zákony, podle kterých nás historie bude soudit zítra. Chcete-li předat těmto obžalovaným otrávený kalich, dáte jej také do vlastních úst. [/quote]

Vztahuje se tento historický výrok na prezidenta Barack Obamu a jeho evropské politické kohorty? Navzdory Norimberku, Obamova administrativa vyvolala "humanitární války" a protiteroristické operace, s ohledem na instalaci "demokracie" v cílových zemích.

Amerika a západní svět jsou údajně ohroženy strašákem islámského státu. A mezinárodní společenství, je vyzýváno k zaujmutí stanoviska.

Válka se stává mírem. Skutečnosti jsou obráceny vzhůru nohama. Tím, že aktivně ovládnula Organizaci spojených národů, americká vláda také vytvořila "sebeobranu", jako zdůvodnění pro válku proti tomuto iluzivnímu "vnějšímu nepříteli" západního světa.

Tyto lži a výmysly jsou součástí válečné propagandy. Za žádných okolností nemůže být Obamova válka přijata jako "řešení", jako prostředek k realizaci míru. Válka je nepochybný zločin, "zločin proti míru", jak bylo definováno v Norimberku.

Války USA-NATO vedené kdekoliv na světě jsou zločinným podnikem pod rouškou boje proti terorismu. To porušuje Norimberskou chartu, Americkou ústavu a Chartu OSN.

Podle bývalého šéfa Norimberských žalobců Benjamina Ferencze, ve vztahu k invazi do Iráku v roce 2003:

 [quote align="center" color="#999999"]

 

Jako prima facie případ může být stanoveno, že Spojené státy jsou vinny nejvyšším zločinem proti lidskosti – ilegální válečnou agresí proti suverénnímu národu. [/quote]

Ferenz měl na mysli "zločiny proti míru a války" ( Norimberská Zásada VI ), která uvádí následující:

Zločiny níže uvedené jsou postižitelné jako zločiny podle mezinárodního práva:

 • (A) Zločiny proti míru:
 • (i) Plánování, příprava, iniciace nebo vedení válečné agrese či války v rozporu s mezinárodními smlouvami, dohodami nebo zárukami;
 • (ii) Účast na společném plánu nebo spiknutí k dosažení některého z činů uvedených v (i).
 • (B) Válečné zločiny: Porušování zákonů nebo válečných zvyklostí, které zahrnují, ale nejsou omezeny na, vraždy, špatné zacházení nebo deportace k otrocké práci, nebo pro jakýkoliv jiný účel civilního obyvatelstva nebo na obsazeném území; vraždy nebo špatné zacházení s válečnými zajatci nebo osobami na moři, zabíjení rukojmích, plenění veřejného nebo soukromého majetku, svévolné ničení měst, obcí, a vesnic, nebo pustošení neodůvodněné vojenskou nutností.
 • (C) Zločiny proti lidskosti: Vraždy, vyhlazování, zotročování, deportace a jiné nelidské činy provedené proti jakémukoliv civilnímu obyvatelstvu, nebo pronásledování z politických, rasových nebo náboženských důvodů, kdy tyto úkony jsou prováděny, nebo takové pronásledování je prováděno, při výkonu nebo v souvislosti s jakýmkoli zločinem proti míru nebo jakýmkoli válečným zločinem. " "
 • (i) Plánování, příprava, iniciace nebo vedení válečné agrese či války v rozporu s mezinárodními smlouvami, dohodami nebo zárukami;
 • (ii) Účast na společném plánu nebo spiknutí k dosažení některého z činů uvedených v (i). "

Je třeba poznamenat, že v Norimberská zásada III se vztahuje přímo k prezidentu Obamovi a hlavám států a předsedů vlád v USA-NATO vedené koalici:

"osoba, která se dopustila činu, který představuje zločin podle mezinárodního práva, jako hlava státu nebo odpovědný státního úředník není zbaven zodpovědnosti podle mezinárodního práva."

Ronald Reagan meets Afghan Mujahideen Commanders at the White House in 1985 (Reagan Archives)

Front row, from left: Major Gen. Hamid Gul, director general of Pakistan’s Inter-Services Intelligence Directorate (ISI), Director of Central Intelligence Agency (CIA) Willian Webster; Deputy Director for Operations Clair George; an ISI colonel; and senior CIA official, Milt Bearden at a Mujahideen training camp in the North-West Frontier Province of Pakistan in 1987. (source RAWA)


Shafiq bin Laden, Osama’s brother and member of the Carlyle Group meets George H. W. Bush at Ritz Carlton on September 10, 2001 (Source: Michael Moore, Fahrenheit 911)

 

Nadto důkazy dostatečně potvrzují, že Spojené státy americké jsou "státní sponzor terorismu", a že boj proti islámskému státu je kouřová clona používaná v USA a jeho spojenci pro ospravedlnění jejich dobyvačné globální války v očích veřejného mínění.

Podle Norimberku "globální válka proti terorismu" je zločinný podnik.

[quote align="center" color="#999999"]

 • Vážení a milí čtenáři, děkujeme, že podporujete činnost nezávislého magazínu Vědomí
 • [/quote]

  Částečný překlad: P. Rejf

  Zdroj: globalresearch.ca