„Prezidentská výstraha. Toto je test Národního systému bezdrátových nouzových upozornění. Akce není třeba,“ objevilo se na telefonech více než 200 milionů Američanů.

Zpráva má v ostrém provozu upozorňovat na teroristické útoky či přírodní katastrofy.