Londýnští výzkumníci údajně nalezli způsob, jak vytvářet hmotu ze světla pomocí silně napájených laserů. Nápad vznikl už před 80 lety v hlavách dvou fyziků, kteří později pracovali na konstrukci první atomové bomby. V roce 1934 američtí fyzikové Gregory Breit a John Wheeler zjistili, při zvláštních příležitostech, že dvě částice světla (fotony) se mohou zkombinovat, aby vytvořili elektron a pozitron. Ovšem nikdy nedokázali svou teorii prezentovat v praxi, neboť věřili, že je to téměř nemožné.


"Každopádně, říká Steve Rose, profesor fyziky na Imperial College v Londýně, "dnes, skoro o 80 let později, jsme dokázali, že se (Breit a Wheeler) mýlili." K tomu dodává: "Přestože všichni fyzici věří, že je tato teorie pravdivá, Breit a Wheeler už tehdy očekávali, že se to nepovede laboratorně ověřit."

"Nejvíce překvapující byl objev toho, jak můžeme vytvářet hmotu přímo ze světla pomocí technologie, jíž disponujeme dnes v Británii. Jakožto teoretici teď mluvíme s lidmi, kteří by mohli tento experiment realizovat," pokračuje Rose.

Vytvořili přístroj zvaný fotonový urychlovač (doslova "srážeč fotonů", photon-photon collider), který by měl být schopen měnit světlo ve hmotu. Nicméně forma hmoty, již by měl vytvořit, by byla lidskému oku neviditelná.

Oliver Pike, vůdčí výzkumník této studie, řekl, že experiment bude nejelegantnější demonstrací Einsteinova slavného vzorce. "Proces Breit-Wheeler je nejjednodušší cestou, jak vytvořit hmotu ze světa a jedna z nejčistějších demonstrací E=mc2", řekl pro deník Guardian.

Proces probíhá nějak takto: Nejdříve vědci použijí extrémně silný laser, aby zrychlili elektrony na rychlost blížící se k rychlosti světla. Tyto elektrony se poté vystřelí na zlatou desku. To vytvoří paprsek fotonů, které jsou miliarda-krát silnější než viditelné světlo.

V další fázi vysoce silný laser vystřelí do prázdného místa. Výsledkem toho vznikne světlo tak intenzivní, jako vyzařované hvězdou. V poslední fázi se první paprsek fotonů nasměřuje do onoho prázdného místa, kde se tyto dva proudy střetnou, což vytvoří elektrony a pozitrony.

Studie byla publikovaná v deníku Nature Photonics.

Vědci doufají, že se tento proces podaří demonstrovat do 12 měsíců, a pokud bude úspěšný, tak nabudí fyziky aby studovali, jak se subatomární částice chovají. Pike prohlásil: "Takový urychlovač by mohl být využívaný na studii základních jevů fyziky s velmi čistým experimentálním nastavením: čisté světlo jde dovnitř, hmota vyjde ven. Experiment bude první demonstrací něčeho takového."

Experiment zrekonstruuje proces, který byl důležitý při prvních 100 sekundách existence vesmíru a který je též vidět v explozích gamma záření – největší exploze ve vesmíru a jedna z největších nevyřešených záhad fyziky.

[quote align="center" color="#999999"]

  • Vážení a milí čtenáři, podpořte nás zakoupením předplatného nezávislého magazínu AC24 Vědomí
  • [/quote]

    Překlad: Jan Petrák

    Zdroj: rt.com