Svět v uplynulém roce investoval téměř miliardu dolarů denně do omezení globálního oteplování, ale to celkové číslo 359 miliard dolarů bylo už mírně nižší oproti předchozímu roku, a pouhá polovina z těch 700 miliard dolarů ročně, o kterých řeklo Světové ekonomické fórum, že jich je zapotřebí k potýkání se s klimatickou změnou. Toto jsou zjištění vyslovená v poslední zprávě Iniciativy klimatické politiky (CPI). Poprvé bylo v tom odhadnuto, že globální peněžní tok ze Severu na Jih v tom byl mezi 39 a 62 miliardami dolarů.


Ale celková vložená finanční částka spadla o 5 miliard dolarů oproti roku 2012 a zůstává jen maličkým zlomkem těch 5 bilionů dolarů, o kterých Mezinárodní energetická agentura odhaduje, že jich je zapotřebí do roku 2020 jen na samotné projekty čisté energie, pokud má být vzestup teplot uregulován na pouhé 2 stupně Celsia nárůstu.

„K investicím do boje s klimatickou změnou a do adaptace na ni dochází po celém světě, je to ale nedostatečné oproti skutečné potřebě, a úsilí o jejich zvýšení nebylo dost úspěšné,“ řekl Thomas Heller, výkonný ředitel Iniciativy klimatické politiky, skupiny, která tuto zprávu sestavila.

„Vyrovnání hřiště by mohlo pomoci odblokovat významné množství dodatečných financí,“ dodal.

Tato zpráva, Krajina 2013 (Landscape 2013), říká, že částky investované do čistých energií jsou zastíněny těmi 523 miliardami dolarů, které svět podle OECD vráží do dotací fosilních paliv.

Energetický komisař EU Günther Oettinger byl loni obviněn z potlačování dat, která ukazují, že nad těmi €30 miliardami dotací na zdroje obnovitelných energií převažuje de facto €66 miliard dávek pro sektor fosilních paliv, a €35 miliard do jaderné energie.

Asi 38% letošních klimatických investic – 135 miliard dolarů – pocházelo podle studie CPI z veřejného sektoru. Bylo to použito k zaručení dalších 62% financovaných projektovými developery (102 miliard dolarů), výrobců a korporací (66 miliard dolarů) a od domácností (33 miliard dolarů).

„Tři čtvrtiny klimatických výnosů pocházejících z určité země v ní bylo také utraceno, zatímco čtvrtina tekla z globálního Severu na globální Jih a dominovaly v tom peníze veřejného sektoru.“

„U soukromých finančních toků byly ohromné částky investovány v rozvinutých zemích, kde jsou politiky často podpořeny podobnými právními a regulačními rámci,“ říká tato zpráva s dodatkem, že je třeba, aby si tvůrci politik nějak poradili s vnímání rizika v rozvojovém světě.

Všechny peníze k adaptaci na klimatickou změnu – asi 65% z celkových – pochází z veřejných zdrojů bohatého světa, a byly převážně investovány, jako mezinárodní klimatické finance.

Ač institucionální investoři včetně pojistných domů a penzijních fondů obhospodařují 70 bilionů dolarů aktiv, jejich primární příspěvky do klimatických kapes rozvojového světa – 0,4 miliardy dolarů – byly zvláště velkým zklamáním.

„V současnosti je klimatické financování převážně domácí hra,“ řekla Barbara Buchner, hlavní ředitelka Iniciativy klimatické politiky. „Z toho plyne, že pro globální navýšení financování klimatu je kriticky důležitá efektivní národní politika.“

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: euractiv.com