Popírači klimatické změny jsou bezhlavé slepice, uvedl princ Charles. Během plamenného projevu, tento následník trůnu promlouval proti ‚té přehradné palbě čirého zastrašování‘ od těch, které popsal jako mocné zájmové skupiny.  Při projevu k mladým ekologistickým podnikatelům v Buckinghamském paláci řekl, že skeptici staví přijatou vědeckou moudrost na hlavu.  Řekl:


‚Je těžko pochopitelné, že i v našem moderním světě, v němž máme tak slepou víru ve vědu a technologii, že přijímáme vše, co nám věda říká o všem – dokud se nestane to, že přijde řeč na klimatickou vědu. Potom z ničeho nic tu najednou máme tu přehradnou palbu čirého zastrašování, a mocné skupiny popíračů nám povídají, že věda je špatně, a že se musíme zříci veškeré své víry v tu spoustu ohromujících vědeckých důkazů.

‚Takže díkybohu za naše mladé podnikatele, co jsou tady, kteří mají tu prozíravost a takovou důvěru v to, o čem vědí, že se to děje, aby ignorovali tu brigádu bezhlavých slepic a něco praktického, co pomáhá, dělali.‘

Charles oznámil vítěze ceny za trvalou udržitelnost vytvořené proto, aby inspirovala mladé lidi, aby se pouštěli do ekologistických, sociálních a zdravotních problémů.

Svým hostům ve čtvrtek řekl: ‚Jak jste si možná už čas od času všimli, začínám mít ve zvyku vykukovat přes parapet a dělat si rozstřel z toho, co bylo pro mě vždy naprosto do očí bijící.‘

‚Možná, že uznat to bylo pro ty, co v tom mají vnitřní zájmy, příliš nepohodlné, my jsme ale strávili větší část minulého století nadšeným testováním naprosté destrukce světa; aniž bychom se s dostatečnou bedlivostí podívali, jaký dlouhodobý dopad budou naše aktivity mít.‘

Charles už dlouhodobě veřejně vedl tažení proti globálnímu uteplování – i přes opakovaná varování, aby se ‚nepletl‘ do globálně sporných otázek. Jeho posměšky s ‚bezhlavými slepicemi‘ se ale řadí k prozatím nejsilnějším komentářům.

Benny Peiser z klima-skeptické Global Warming Policy Foundation tento útok popsal jako agresivní a svárlivý.

‚Není na tom nic neobvyklého ani překvapujícího, během let už takováto tvrzení pronášel mnohokrát. Je ale ironií, že když tohle Charles dělá, je zrcadlovým odrazem právě takového vyobrazení, v jakém maluje ty popírače klimatické změny, na které útočí,‘ řekl.

‚To není o tom být popíračem, že klima se i mění, jak on říká. Je to prostě tak, že lidé začínají být skeptičtější o rozsahu klimatické změny.‘

‚On mluví o vnitřních zájmech, ale měl by si dát velký pozor na svá slova, aby mu nevybuchla do tváře. Např. Korunní majetková správa vydělává ohromné zisky právě z těch farem větrníků na moři, které dohání k zuřivosti tolika z jeho budoucích poddaných.‘

‚A pro mnohé lidi je otázka zrovna teď rostoucích účtů za energii daleko důležitější, než to, co by se snad mohlo, nebo taky nemuselo stát až někdy za 100 let. Mám obavy, že mu radí špatně, aby pronášel takového agresivní a svárlivé projevy.‘

‚Jedním z důvodů, proč je Královna a Královská rodina tak milována, je ten, že se drží dobře dál od takových otázek. Jeho agresivní slova ukazují určitou nejistotu a zatvrzelost, kterou veřejnost nepřijme dobře.‘

Učenci OSN loni na podzim řekli, že jsou si na ‚95 procent‘ jisti, že klimatická změna je lidmi způsobená – ale stejně dosud neuměli vysvětlit, proč se svět v posledních 15 letech jen sotva oteplil.

Mezivládní panel o klimatické změně zjistil, že globální oteplování si dalo ‚přestávku‘ a stoupalo za dekádu od roku1998 jen o 0,05°C místo předchozích 0,12°C.

Ale také dospělo k závěru, že hladiny moří rostly spolu s koncentracemi oxidu uhličitého.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: dailymail.co.uk