S tím, jak se Řecko potýká se svým třetím výkupem z dluhů (nebo 4. nebo 5. s tím, že s dalším už nikdy nikdo nepočítá), ten ohlášený růst pořád už za rohem, krize je za nimi a otroctví se chystá vyřešit evropský problém s nezaměstnaností mládeže; tak to při tom oznámení bereme jak s ironií, tak se smutkem, že Niraj Shah z Bloomberg uvádí, že Evropská komise dnes vydala svou první protikorupční zprávu a ta shledává, že Řecko má nejzkorumpovanější veřejný sektor, tedy podle Indexu vnímání korupce Transparency International. Ve formě grafu …


A tabulka…

Jen jemná připomínka … šedá ekonomika Řecka byla v roce 2012 ekvivalentem 24 procent HDP, odhadl Institute of Economic Affairs.

Ale na vrcholu světového korupčního indexu jsou Afghánistán a Somálsko…

Index vnímání korupce 2013 slouží jako připomínka toho, že zneužívání moci, utajené jednání a úplatkářství nadále zmítá společnostmi po celém světě. Tímto indexem je skórováno 177 zemí a teritorií na škále od 0 (nesmírně zkorumpované) po 100 (velice čisté). Žádná země nemá perfektní skóre a dvě třetiny zemí mají skóre pod 50. To značí vážný celosvětový problém s korupcí.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: zerohedge.com