Lidský mozek je nepřetržitě pracující, složité ústrojí, které vysílá elektrické signály, komunikuje, vytváří nová nervová spojení a podobně. Tato elektrická aktivita, produkovaná mozkem a známá jako mozkové vlny, odráží stav našeho vědomí. Realita není založena na vnějších vlivech, ale je vnitřním procesem založeným na našich myšlenkách, vnímání a emocích. Jestliže více porozumíme frekvencím těchto mozkových vln, staneme se pány své reality. Existuje pět různých druhů mozkových vln – beta, alfa, théta, delta a gama. Jde o zcela přirozený, biologický fenomén u lidských bytostí. Každý z náš může v průběhu dne prožívat tyto různé stavy, přičemž jeden z nich je obvykle dominantní

Věděli jste, že každá mozková vlna má své vlastnosti, jež představují určitý stav vědomí? Každá vlna má také specifickou frekvenci, měřenou v cyklech za sekundu (hertz – Hz).

Každý typ mozkových vln hraje důležitou roli v našem mentálním vývoji během dětství. A když dospějeme, jsou důležité pro naše zdraví a vitalitu. Zde je přehled různých typů mozkových vln a jejich přínosů:

Beta (12 až 30 Hz)

Mozkové vlny beta jsou spojeny s běžným, bdělým vědomím. Souvisí se zvýšenou čilostí, logickým myšlením, schopností řešit problémy, koncentrací, mentální aktivitou. Člověk, který aktivně konverzuje, sportuje nebo něco například prezentuje, se nachází ve stavu beta. Vyšší úrovně beta však vedou ke stresu, úzkosti a neklidu.

Většina lidí tráví většinu bdělého života ve stavu beta, není tedy divu, že mnozí z nás dnes žijí ve velkém stresu. Na druhou stranu, stav beta je důležitý pro účinné fungování v rámci každodenního života.

Graf frekvencí mozkových vln znázorňující různé frekvence a příslušné stavy mysli

Beta (14 – 30 Hz)

 • Koncentrace, vzrušení, ostražitost, poznávání
 • Vysoké úrovně souvisí s úzkostí, nemocemi, pocity odloučení, spory, útěkem

Alfa (8 – 13,9 Hz)

 • Odpočinek, superučení, lehký trans, zvýšená produkce serotoninu
 • Rozespalost, meditace, vstup do podvědomé mysli

Théta (4 – 7,9 Hz)

 • REM fáze spánku
 • Zvýšená produkce katecholaminů (důležitých pro učení a paměť), zvýšená kreativita
 • Integrační, emocionální prožitky, potenciální změny chování, zvýšené uchování naučených vědomostí
 • Hypnotická představivost, trans, hluboká meditace, vstup do podvědomé mysli

Delta (0,1 – 3,9)

 • Bezesný spánek
 • Uvolnění růstových hormonů
 • Hluboký, ne-fyzický stav podobný transu, nejsem si vědomi svého těla
 • Vstup do podvědomí a „kolektivního podvědomí“

Alfa (8 – 12 Hz)

Mozkové vlny alfa mají v porovnání s vlnami beta pomalejší frekvenci, což souvisí s vysoce uvolněným stavem vědomí. Tyto vlny jsou běžné u lidí, kteří jsou přirozeně uvolnění a kreativní. Když například fantazírujete, nebo jen zavřete oči a meditujete, tato frekvence posiluje vaši představivost, paměť, koncentraci, tvořivost, redukuje stres a vy se můžete soustředit na učení a výkon.

Meditace vede ke stupňování alfa vln. Mnohé techniky meditace a energetického léčení tudíž využívají mozkové vlny alfa pro relaxaxi a léčení. Děti mívají mnohem vyšší úrovně alfa vln než dospělí.

[quote align="center" color="#999999"]

Mozkové vlny alfa jsou považovány za nejzdravější a frekvence 10 Hz je oběcně pokládána za „nejbezpečnější“ mozkovou frekvence.[/quote]

Poslechněte si hudbu na vlnách alfa: