I v tomto okamžiku Obama tvrdí, že americká vláda neodposlouchává telefonní hovory. Konkrétně řekl: „Nikdo neodposlouchává vaše telefonní hovory – dívají se jen na telefonní čísla a trvání hovorů,“ a dospěl k závěru, že NSA se účastní jen „umírněného vnikání“. Nebylo jasné, zda vůbec bylo toto objasnění míněno jako ulehčení obavy, že Velký bratr učinil osobní soukromí věcí minulosti. Dále se uchýlil k dodatku, že program telefonního dohledu je plně sledován Kongresem a pod dohledem Dozorčího soudu nad Federálním zpravodajstvím (FISA). Jinými slovy: Obama tvrdí, že dohled Velkého bratra od NSA je zcela legální, a nejen to, že v tom jsou kontrolní a vyvažovací mechanismy, a ani šmírování telefonů, ani dohled nad internetem není nic, s čím je třeba se znepokojovat. S tím je jeden problém: Obama lže.


V dubnu 2009 tři měsíce v Obamově režimu nikdo jiný než NSA nepřiznal, že NSA překročila zákonné hranice. Jak hlásil NYT: „ Agentura národní bezpečnosti vnikala do soukromých e-mailových zpráv a telefonních hovorů Američanů v posledních měsících v měřítku, které překračovalo i ty široké právní hranice loni zavedené Kongresem, jak řekli v nedávných interview vládní činitelé .“

NYT pokračuje:

[quote align="center" color="#999999"]

Několik zpravodajských činitelů stejně jako právníků zasvěcených do této záležitosti řeklo, že NSA byla zapojena do „nadměrného sbírání“ domácí komunikace Američanů. Popsali tyto praktiky jako významné a systematické, ač jeden z činitelů řekl, že věří, že to není záměrně.

Ministerstvo spravedlnosti v reakci na požadavky z New York Times ve středu v noci přiznalo, že s dohledovými operacemi NSA byly problémy, řekli ale, že už je vyřešili.

Jako periodické zprávy o aktivitách této agentury ministerstvo „zachytilo záležitosti, které vyvolaly obavy,“ řekli. Činitelé ministerstva spravedlnosti pak „přijali důkladná opatření k nápravě situace a uvedení těchto programů do souladu“ se zákonem a rozhodnutími soudů, uvádí se v prohlášení. Dodává se, že generální prokurátor Eric H. Holder Jr. se vydal k národně bezpečnostnímu soudu, aby usiloval o obnovení programu dohledu, teprve až budou zavedena nová bezpečnostní opatření.[/quote]

Ten samý Eric Holder, který je v současnosti kongresem vyšetřován za křivé svědectví. Co se týče toho „souladu“ se zjevně ani o 4 roky později nic nezměnilo.

Co se týče Obamova čistého svědomí:

[quote align="center" color="#999999"]

Právní a provozní problémy týkající se dohledu nad NSA aktivitami spadají pod revizi Obamovou administrativou, Kongresovou zpravodajskou komisí a tajného národně-bezpečnostního soudu, říkají zpravodajští činitelé, kteří mluvili pouze za podmínky anonymity, protože činnost NSA je tajná. V posledních týdnech proběhly tajné vládní instruktáže v reakci na vřící kontroverzi, která dělá některým činitelům obavy, že by to mohlo poškodit věrohodnost a legitimitu úsilí o sběr zpravodajských poznatků.[/quote]

No, díkybohu ta nejtransparentnější administrativa prováděla utajené instruktáže, aby prodiskutovali největší vládní špionážní program, co kdy vymysleli. Člověk by napadly i věci opačné…

Nakonec, co se týče Obamových hezoučkých keců, že jsou to jen e-maily a iMassage cizinců, které odchytávají, i ty se tu ukázaly být vylhané:

[quote align="center" color="#999999"]

V posledních týdnech tato odposlouchávací agentura upozornila Kogresovou komisi pro zpravodajství, že narazila na provozní a právní problémy, jak vyhovět novému zákonu o odposlechu, řekli činitelé Kongresu.

Tito činitelé nebudou diskutovat o podrobnostech problémů s nadměrným sběrem poznatků, protože to zahrnuje utajené techniky sběru zpravodajství. Avšak tato záležitost je zjevně zčásti zaměřena na technické problémy se schopností NSA občas rozlišit mezi komunikací uvnitř Spojených států a tou, která je za mořem, jelikož se při tom využívá přístupů amerických telekomunikačních společností ke světlovodným linkám a jejich vlastních špionážních satelitů, aby vnikli do milionů volání a e-mailových zpráv.[/quote]

A tak dále.

Krátce: jaký je v tom rozdíl – tohle je přeci jen jedno z nejzákladnějších práv amerických občanů, kterého jsou zbavováni! A jak jinak můžete vybudovat totalitní vládu, když se nevzdáte některých svobod – proboha, snad byste nechtěli žádat chudáka presidenta, aby vám zajistil 100% bezpečnost bez toho, abyste zažívali trošku „nepohodlí“ a vydali mu trochu soukromí. Nebo i spoustu.

Nakonec nezapomínejme, na čem opravdu záleží: špehovací program NSA je tu od vlády, a je tu, aby vám pomáhal.

* * *

Nakonec je tu Matt Damon, aby vysvětlil, proč už nebude pracovat pro NSA: