Bylo jen otázkou času, kdy úspěch Bitcoinu povede k novým pokusům o vytvoření digitální měny podložené zlatem. Vypadá to, že ten den již nastal. Douglas Jackson je zakladatelem e-gold, které mu americké úřady před o málo více než rokem zavřely s obviněním z praní peněz. Jelikož si naprosto myslím, že konečným monetárním řešením bude de-centralizovaný platební protokol, ve kterém se sloučí technologie jako u Bitcoinu se schopností podkládat to zlatem, stříbrem nebo čímkoliv budou lidé chtít, jsem toho názoru, že to nelze udělat na zcela centralizované autoritě nebo protokolu. To má několik důvodů.


[quote align="center" color="#999999"]

Zaprvé, pokud budete mít centralizovaného jediného vydavatele měny, který bude rovněž odpovídat za skladování toho zlata uvnitř platebního systému, jste vystaveni ohromné míře rizika od proti-stran. Samotné ty úložky by mohly zabrat „úřady“, ať už by byly umístěny v jakékoliv jurisdikci.

Zadruhé, ty lidské bytosti nebo společnost za měnovým systémem by sama mohla být vystavena tlakům nebo hrozbám, aby se podvolila daleko mocnějším zájmům. Krása Bitcoinu spočívá v tom, že neexistuje žádná „Bitcoin corporation.“ Je to opravdu decentralizované a z podstaty anarchické. V podstatě to „ty u moci“ staví do pozice, že kdyby to chtěli zcela zničit, museli by zničit internet sám.[/quote]

Tím řekl, věřím, že evoluce peněz povede k systému ve stylu Bitcoinu se schopností podkládat to čímkoliv, po čem bude trh toužit. Takže v tomto okamžiku by byly mé otázky na pana Jacksona:

1) Jak až decentralizovaný má být zamýšlený měnový systém, pokud je decentralizovaný vůbec?

2) Bude existovat všem přístupný open source protokol?

3) Jsou jednotky distribuované těm, kdo vlastní zlato v konkrétním uložišti nebo úložištích pod správou konkrétní společnosti?

4) Omezuje se měna na ty, kdo vlastní zlato v úložištích vydavatele měny, nebo bude propojovat úložiště po celém světě, pokud taková úložiště budou o zapojení stát?

Ač jsem zamilován do myšlenky, že by se to mohlo povést, muselo by se to udělat pořádně, jinak to bude odsouzeno ke zkáze. Jsem hodně natěšený, že se o tom dovím více, a také bych rád k tomu dostal nějakou zpětnou vazbu od čtenářů.

Od Financial Times:

[quote align="center" color="#999999"]

Zakladatel předchozích virtuálních měn se znovu vynořil s příchodem Bitcoinu, když mu jeho e-gold po více než pěti letech po svém prvním spuštění americké ministerstvo spravedlnosti zavřelo.

Douglas Jackson konzultuje o zřizování členství v organizaci zvané Coeptis, která doufá, že spustí novou verzi zlatem podložené měny, která až vyroste, přiláká miliony uživatelů.[/quote]

„Standardní globální měna Coeptis“ by byla plně podložena zlatými rezervami v důvěryhodné držbě, která by v podstatě tento drahý kov přeměnila na prostředek směny.

Mike Krieger

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj:  zerohedge.com