Paranoia podvrátila tvrzení Spojených států prohlašujících se za liberální demokracii… Tematickou postavou tohoto je agentka Carrie Mathison. To je hlavní postava amerického televizního seriálu „Vlast“, kterou hraje úžasná Clarie Danes, a ta v prvních několika epizodách zahrála, o co jí skutečně jde, když Mathison nervózně seděla doma a na obrovské obrazovce naživo pozorovala a poslouchala podezřelého z terorismu. Jeho byt je při tom napíchnutý a Mathison je o něm odhodlána zjistit, co se jen dá. Je hysterická, bipolární, paranoidní až nemocná – to všechno jsou pro její job výhodné charakterové rysy. Zpravodajské služby ze skutečného života ve Spojených státech dovedly věci mnohem dále než agentka Carrie Mathison.


Špehují prostě skoro každého, i německou kancléřku Angelu Merkel, která prozatím ještě nebyla podezřelá z udržování vztahů s islamistickými teroristy, ale i tak měla napíchlý mobil. Často se předpokládá, že zpravodajské agentury jsou svět sám pro sebe a jednají na základě vlastního oprávnění. Jsou však i projevem společnosti, v níž existují, zvláště projevem jejích děsů. Jinými slovy je docela možné, že to nejsou jen paranoidní agenti, ale i paranoidní demokracie, které na své strachy reagují hysterickým způsobem. To následně představuje ohrožení svobody. Spojené státy jsou v současnosti v poslední fázi tohoto cyklu. – Der Spiegel

Dominantní sociální téma: Ameriko! Tvou mladou demokracii je zapotřebí trochu „vybrousit“…

Analýza volného trhu: Pokud jste vyznavači dominantních sociálních témat podobně, jako se někteří vyžívají ve vybraných cigárech, pak řadíte Der Spiegel mezi kubánské doutníky Cohiba Esplendido Západních médií mainstreamu vedle Economist a Washington Post

Ten článek je tak plný dominantních sociálních témat a sub-dominantních sociálních témat, že ani nevíme, kde začít. Takhle proradný článek jsme nečetli už od té doby, kdy jsme naposledy četli, no … Der Spiegel.

Záměrem je vždy dezinformovat. V tomto případě se článek pokouší – předstírat (?) – že vysvětlením té sociopolitické paranoii zachvacující Spojené státy je projev kultury.

Článek pak dospívá k závěru, že kombinace US vojenské moci a paranoii je nebezpečný mix. Ponoříme-li se do toho, tak je to zrovna tak, jako když březí tlustokožec porodí myš.

Ti od inkoustu umazaní pisálkové z Der Spiegel ale jasně tak nekompetentní nejsou. Nikoliv, je daleko pravděpodobnější, že ta hypotéza, co sem vepsali, má vyvolat dojem, že konkrétně ta současná úroveň US „paranoii“ je projevem kultury, který se vymkl kontrole, kvůli „terorismu“.

Ten terorismus, který nám Der Spiegel prezentuje jako hotovou věc, není tím, čím se zdá být, zrovna tak jako takové nejsou ani současné války na Středním východě. My a ostatní v alternativních médiích jsme k tomu dospěli přes probíhající výzkum vycházející z nesčetných článků z posledních let až desetiletí.

Ti muži na vrcholku tohoto světa – ti, co řídí páky internacionalismu včetně BIS, Světové banky atd. – jsou zřetelně nervózní, a to čím dál víc z narůstajícího vzteku občanů nad současným systémem. A tudíž kontrolovaný tisk mainstreamu má nabízet alternativní vysvětlení tohoto kypícího hněvu.

Což vede k oněm prázdným slovům v tomto článku.

[quote align="center" color="#999999"]

Čím více svobody, tím větší strach … Spojené státy jsou relativně mladá země, která začala jako společnost osadníků. Do Ameriky přišli, aby unikli před útlakem evropských monarchií, a vyvinuli si během toho procesu silnou touhu po svobodě – svobodě, kterou mohli najít v expanzi po tomto širém kontinentu.

Tato země byla v podstatě prohlášena za ráj, či slovy národní hymny „země svobody a domov odvahy.“ Ale genetický kód tohoto národa si rovněž uchoval strach, který mnozí osadníci zažívali, jak z jejich cest, tak z jejich válek.

Bohužel Spojené státy nelze srovnávat s nacistickým Německem či s Čínou, avšak paranoidní demokracie má sklon uchylovat se k nástrojům, které jsou pod úroveň demokracie, nástroje diktatury, a k těm patří tolik dohledu, kolik je jen možné.

V paranoidním světě je informace ta nejcennější věc. Ti, kdo se cítí být ohroženi, chtějí vědět o potenciálních hrozbách tolik, kolik je jen možné, aby tak byli schopni kontrolovat své strachy a připravit se na preventivní útok. I v těch dobách vozů s plachtou byla ostražitost důležitou ochranou proti útoku.

Před 11. zářím ty zpravodajské agentury na těch vozech spaly a přehlížely mnohé stopy, které ti útočníci za sebou během svých příprav zanechávali … Teď už si ty zpravodajské služby vyvinuly gigantickou mašinérii sběru informací, která se rovněž hodí i k průmyslové špionáži. Aby si zajistily, že jejich pozornosti nic neunikne, porušovaly soukromí milionů a milionů lidí, čímž si i odcizily spoustu národů a politiků.

Další formou paranoidního opatřování informací je mučení využívané americkými zpravodajskými agenturami k získávání informací o teroristech. Mučení je negací demokracie, svobody a lidských práv. Pokud si demokratické země dovolí poklesnout až úroveň mučení, tak to už musí být extrémně hysterické a vystrašené.

I jiné národy mají své děsy, ale nemají dost moci, aby obrátily světa vzhůru nohama. Moc a paranoia, to je nebezpečný mix.[/quote]

„Spaly opravdu zpravodajské agentury na káře?“ Můžeme bezpečně říci, že ať se 11.9 i během teroristických útoků jinde v následujících letech stalo cokoliv, tak to nebylo nikdy dostatečně přezkoumáno a neposkytla se tomu potřebná transparentnost.

Události líčené v tomto článku nejsou možná dostatečně prozkoumány, ale mají jen málo co dělat s vyčerpanými zpravodajskými agenturami. Tohle musí být, jak soudíme, nějaký druh „krycí legendy“. Tu Der Spiegel radostně recituje, my jí ale nemusíme brát za věrohodnou.

Pokud to spaní na káře NEBYLO zástupnou příčinou agresivního rozšíření Státu dohledu, pak co tedy? Ten článek nám směšně podbízí propukající paranoiu, která zčásti dříme v psychice US občanů a vyvěrá ze zkušeností s americkými Indiány a s karavanami vozů mířícími na Západ.

Prosím. Daleko úhlednější vysvětlení pro realizaci vizionářské knihy George Orwella 1984 je to, že mocné Západní elity rozšiřují svůj systém internacionalismu a dospěly k závěru, že se jeho dobrovolné přijetí nedostavuje. A tak se rozhodly, že ho vnutí.

Ano, Západ je opravdu zaplavený paranoiou. Zde je ale proslulý citát, který je dnes pořád platný…

Závěr: „Jen proto, že jsi paranoidní, to neznamená, že po tobě nejdou.“

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj:  thedailybell.com