Několik poslanců Europarlamentu frustrovaných z nedostatečného pokroku v reformě copyrightu vytvořilo koordinovanou platformu, co bude naléhat na Evropskou komisi, aby svou zastaralou politiku aktualizovala. Poslanci usilují o flexibilnější systém copyrightu, který by přinesl prospěch evropským občanům a podnikům, včetně dekriminalizace sdílení souborů pro osobní použití. První kroky směrem k tomuto cíli mají být učiněny během úterní události v Bruselu.


Evropská směrnice o copyrightu (Infosoc) je už více než desetiletí stará.

To byl čas, kdy Internet vypadl úplně jinak, než vypadá dnes, a v důsledku toho si mnozí zákonodárci myslí, že je zapotřebí významné reformy legislativy tak, aby se dostala do souladu s realitou současnosti.

V uplynulém roce několik poslanců Europarlamentu poslalo dopis presidentu Evropské komise, aby se této otázce věnoval.

„Lidem z celé EU dělá čím dál větší starosti systém copyrightu, který tu už není pro ně, a to, že mnohé aspekty copyrightového práva tak, jak je v současnosti uplatňováno, spravováno a interpretováno soudy v členských státech, nejsou ani uspokojivé, ani relevantní,“ uvádí se v dopise.

Komise však dosud podle toho nepostupovala, což tyto poslance podnítilo, aby sami přistoupili ke konkrétnějším akcím. Toto nadcházející úterý poslanci Evropského parlamentu Amelia Andersdotter, Marietje Schaake a Pawel Zalewski povedou iniciativu ke zdůraznění nedostatečného pokroku a potřeby změny.

Hostitelka Amelia Andersdotter a poslankyně Pirátské strany v rozhovoru pro TorrentFreak vysvětluje, že současná směrnice o copyrightu je hrozně zastaralá. Omezuje lidem schopnost užívat si kultury a sdílet ji, jelikož si neustále musí dělat starosti s právními důsledky.

„Infosoc vytvořila strašlivou licenční noční můru, kterou není nikdo schopen se prodrat. Ti, kdo se zabývají využitím kultury – sdíleči souborů, DJ, knihovny, školy – žijí v podmínkách neustálé nejistoty,“ říká Andersdotter TorrentFreak.

„Dobrat se toho, jaké svobody a práva mají ti, kdo využívají kulturu, je opravdu těžké. Co je dovoleno, a co dovoleno není? Kdy se někdo dostává do ohrožení, že bude žalován? Je opravdu zapotřebí to více vyjasnit.“

Dekriminalizace sdílení souborů je jednou z otázek, která je v agendě. To bude mít přímý dopad na více než sto milionů Evropanů a zajistí to vývoj nových obchodních modelů.

Ale i když mohou být otázky sdílení souborů dobré k vyvolání novinových titulků, jsou změny, po kterých volá Andersdotter a její kolegové, daleko širší.

Informace by obecně měly být daleko otevřeně dostupnější po celé Evropě bez složitých omezení a zábran copyrightem.

„Chceme reformovat rámec copyrightu tak, aby umožnil rozsáhlejší právní jistotu pro ty, kdo využívají kulturních výtvorů. Zvláště větší pružnost by se do systému měla zabudovat tak, aby umožnila lepší přístup ke kultuře pro knihovny, on-line archivy, výzkumníky, zrakově postižené a pedagogy,“ říká Andersdotter.

„Součástí takovéto reformy by samozřejmě měla být i dekriminalizace sdílení souborů. To by snížilo spoustu negativního tlaku na nové on-line obchodní modely a nekomerční využití děl.“

Tyto otázky i další se budou diskutovat toto nadcházející úterý během události „ Případ dolování v textech a datech“. Tato událost je svolána, aby podnítila více koordinovaného úsilí mezi poslanci různých stran, aby se ten míč ve hře o reformu copyrightu hýbal dál.

„Chovám naději, že tato událost bude prvním krokem ke spolupráci na dlouhodobé platformě mezi podobně smýšlejícími poslanci Parlamentu, kteří si v srdci ještě uchovali zájem o evropskou veřejnost,“ řekla Andersdotter.

„Od příštího roku budeme mít nový parlament a novou Komisi, a tak mám silný pocit, že se potřebujeme už zavčas zkoordinovat v tom, jak normativně zajistíme zřízení lepší právní jistoty a více svobody k užívání kultury. Teď je důležitější než v kterékoliv jiné době historie Internetu vybudovat společné a sdílené platformy kulturní výměny a dialogu,“ uzavírá.

Pro ty, kdo by měli zájem, jsou vstupenky na tuto událost – která se rovněž bude přenášet živým streamem – pořád ještě k sehnání.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj:  torrentfreak.com