Demokratický senátor Sheldon Whitehouse z Rhode Island zaútočil na úvodník Wall Street Journal za popírání vědy za globálním oteplováním. „Je to vzor žurnalismu … dokud nenalistujete úvodník, a to vstoupíte do žumpy se stokou zamořovatelů, kde jde o věc škodlivých průmyslových polutantů,“ řekl Whitehouse ve středu v projevu na senátní půdě. „Když dojde na záležitosti škodlivého průmyslového znečištění, tak tenhle úvodník bude své čtenáře klamat, bude popírat vědecký konsensus, bude ignorovat ty excelentní nové stránky skutečných reportáží, a to všechno, aby pomohl průmyslu; aby pomohl kampani za vyfabrikování pochybností a zpomalil akce.“


Whitehouse se pak uchyluje k poukazům na to, jak úvodník Journal referoval o těchto otázkách údajně tak, aby šířil diskusní témata průmyslovců za škrcení regulací, místo aby referoval o faktech. Senátor citoval zprávu liberální mediální stránky Media Matters, a ukazoval z nich „Popíračský scénář“ o tom, jak Journal údajně vědu popírá už desetiletí.

„No, máme právo očekávat, že nezávislá a poctivá média budou americkou veřejnost poučovat o hrozbách, jimž čelí naše oceány a naše životní prostředí,“ řekl Whitehouse. „Je třeba, aby se vyprávěl ten příběh o klimatické změně. Naše oceány potřebují mít také hlas. Vypadá to, ale že jeden už mají ti největší zamořovatelé.“

Whitehouse a další liberálové začínají být čím dál více frustrovanější, jelikož média zaujímají ke globálnímu oteplování daleko skeptičtější přístup, což vychází z dat, která ukazují, že planeta se od roku 1998 už neoteplila.

Media Matters referují o tom, že „už i mnohé mainstreamové mediální kanály rozšiřují ty okrajové názory těch, kdo pochybují o roli lidských aktivit při oteplování planety, i když ta zpráva samotná odráží to, že komunita klimatických vědátorů si je jistější než kdy jindy tím, že jsou to lidé, co je hlavním hybným faktorem klimatické změny.“

Letos už i Economist a BBC referovaly, že už přinejmenším 15 let je v globálním oteplování přestávka.

V květnu referoval Economist, že „během posledních deseti let teploty opravdu nerostly“ a že během posledních 15 let teploty zemského povrchu stagnovaly.“

„Od roku 1998 došlo k nevysvětlenému ‚zastavení‘ v oteplování atmosféry Země,“ referovalo ve stejný měsíc BBC News.

Klimatická věda se navíc čím dál více soustřeďuje nikoliv na oteplování, nýbrž na mírný trend k ochlazování od roku 2002.

„Pozornost se ve veřejné debatě zjevně přemisťuje od té 15-17 leté ‚pauzy‘ k ochlazování, probíhajícímu od roku 2002,“ píše Dr. Judith Curry, děkanka Fakulty věd o Zemi a atmosféře na Georgia Instute of Technology – kterou Media Matters označuje za pochybovače o globálním oteplování.

Curry však není sama. Mezinárodní vědci hledí na aktivity slunečních skvrn jako na předzvěst dlouhodobého klimatického trendu. Zjistili, že aktivita slunečních skvrn klesá nejrychleji za posledních 10 000 let, což naznačuje, že svět by měl být v trendu k ochlazování.

„Po maximu slunečního cyklu 24, zhruba od roku 2014 můžeme čekat hluboké ochlazování s Malou dobou ledovou v roce 2055,“ napsal Habibullo Abdussamatov z Ruské akademie věd.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj:  dailycaller.com