S růstem šedé ekonomiky a společnosti dohledu Velkého bratra, není žádným překvapením, že stejně rostou i transakce “černého trhu”. Černý trh je označení pro neoficiální ekonomiku. Stejně jako v případě běžného trhu zde existují dodavatelé a odběratelé zboží, nebo služeb, smluvní ceny, obchodní zvyky atd. Zboží směněné na černém trhu není daněno, nachází se mimo kontrolu státu jako formální autority. Často se jedná o takové druhy komodit, které formální autorita neumožňuje směňovat, a/nebo držet (drogy) nebo takové, které reguluje (zbraně)


Zdroj: zerohedge.com