Podivné zvuky vycházející z mléčné farmy Sunshine v americkém městě Newbury v Massachusetts vyvolaly silné znepokojení několika místních občanů. Policejní stanice zaznamenala několik rozhořčených hovorů, které nahlašovaly "ne-lidské" zvuky. Volajícím se dostalo odpovědi, že se o to nemají zajímat a že se jedná o nářek truchlících krav, kterým bylo v nedávné době odebráno jejich novorozené tele. Policejní seržant Patty Fisher řekl, že brzká separace krav a telat stejně jako nářek a truchlení je běžnou součástí procesu. "Stává se to každý rok v tomto období," uvedl.


Znepokojené hovory na policejní stanici přiměly seržanta Fishera, aby poslal vysvětlení na facebookovou stránku policie: "Obyvatelé žijící v oblasti mléčné farmy Sunshine zaznamenali hlasité zvuky pocházející od dojnic během celého dne i noci. Byli jsme informováni, že krávy nejsou v tísni a že tyto zvuky jsou normální součástí zemědělské praxe."

Tyto krávy nosily svá telata v lůně přes devět měsíců, porodily je a vzápětí o ně přišly. Nyní je jejich mléko, které bylo původně určeno jejich potomkům, několikrát denně pumpováno výkonnými stroji, aby bylo připravené pro lidskou konzumaci, dva měsíce po porodu je čeká další umělé oplodnění a za cca čtyři roky jatka. Jejich tele čeká osud dojné krávy, pokud jde o jalovičku, nebo osud krávy masné, jde-li o býčka (což se týká i našich chovů viz příspěvek níže: Chov telat v Česku).

[quote align="center" color="#999999"]

Fotografie pod tímto článkem pochází z chovu telat v Jihomoravském kraji. Běžná praxe na mléčných farmách v Česku vypadá následovně:

Telata jsou odebírána buď okamžitě, po pár hodinách a nebo nejpozději do 24 hodin. Důvod, proč k odebírání dochází co nejdříve (i okamžitě), se uvádí jako "humánní", protože například po 3 dnech (kdy by tele u matky mělo možnost pít mlezivo/kolostrum a vytvořit si tak přirozenou imunitu) by si tele vytvořit pouto k matce a později by bylo odtržení horší.

Hned po odebrání jdou telata na osm týdnů do individuálních venkovních kotců (menších než 3 m2). Tam dostávají náhražky (uměle vyrobenou "mléčnou výživu" s přidaným mlezivem od krávy), která je vysoce koncentrovaná a od začátku tele dopuje živinami, aby nezemřelo na zničenou imunitu. Tuto potravu často pijí z misky, takže mají neuspokojený sací reflex. Toto umělé mléko dostávají po dobu 2 měsíců, pak přecházejí na tuhou stravu (přirozeně pijí mléko až 12 měsíců). Tuhá strava (granule) je opět koncentrovaná a způsobuje problémy se zažíváním, často se v literatuře řeší akutní průjmy a infekce. Po osmi týdnech jdou z individuálních kotců do ohrady s více zvířaty.

Samci jdou na jatka do jednoho roku. Samice čeká stejný osud jako jejich matky – opakovaná uměla inseminace, cca 3 porody, odebrání telat, mechanické dojení a po vyčerpání (po cca 4 letech) jatka. Na jatkách nezřídka končí i březí krávy.

[/quote]

Zbývá doufat, že si tito znepokojení sousedi, kteří na vlastní uši slyšeli zoufalé truchlení okradených matek, uvědomí krutost a zbytečnost této "normální součásti zemědělské praxe".

Zdroj:  soucitne.cz