Zatímco mnozí lidé se marně snaží dát do své zdraví pořádku spoustou drahých pilulek, vědci se stále více přiklánějí k tomu, že existuje účinnější a přístupnější prostředek. Může si ho dovolit každý člověk. Každý z nás to určitě má doma. Voda! V průběhu mnoha let se uskutečňují v laboratořích po celém světě experimenty pro změnu struktury vody. Ukázalo se, že právě na ní záleží, jako vlastnosti propůjčí voda živému organismu.


Aby to vyjasnil, obrátil se Hlas Ruska na terapeutku Annu Jakovlevovou, která už po několik let úspěšně léčí své pacienty vodou:

[quote align="center" color="#999999"]

Proměnlivá struktura vody je mnohem důležitější než její chemické složení. Díky tomu je možno vodě dodávat ty či ony vlastnosti. Už dávno není tajemstvím, že struktura vody se mění pod vlivem hudby a slov: za přehrávání klasické hudby, za pronášení modliteb nebo prostě slov poděkování může voda léčit, nadávky však působí na vodu tak, že může lidské zdraví ničit.[/quote]

Je to divné, ale voda je citlivá vůči tomu, co si myslíme a hlavně co říkáme. Když si to člověk myslí kladně a má pocit vděčnosti, může voda vyléčit dokonce i ty nejtěžší nemoci. Nikoli náhodou naši předkové pronášeli před každým jídlem modlitby. Kromě sakrálního je v tom čistě praktický smysl. Vždyť naše tělo se skládá většinou z vody. A naše „vnitřní“ voda také reaguje na všechny naše pocity, takže naše zdraví je konec konců výsledkem našich myšlenek.

O tom všem je podrobně rozepsáno v knize Poselství vody japonského autora Masaru Emota, která byla vydána v r. 1999 a udělala ve vědeckém společenství velký rozruch. Emoto ukazuje, jak mění voda svou strukturu pod různými vlivy. Jak důkaz se uvádějí fotografie krystalů vody zmrazené za působení klasické hudby a kladných slov, a krystalů vody, která „poslouchala“ heavy metal a nadávky. V prvním případě máme úžasně krásné krystaly pravidelného tvaru, v druhém – křivé a neuspořádané úlomky.

Anna Jakovlevová vypráví:

[quote align="center" color="#999999"]

Před třemi lety jsme se rozhodli udělat experiment, abychom se podívali, jaký vliv může mít strukturovaná voda na lidské zdraví. Abych názorně ukázala, že to opravdu funguje, rozhodla jsem se provést experiment s rostlinami. Měli jsme tři fialky, které byly ve stádiu klidu a nekvetly.

První fialku jsme začali zalévat vodou, která byla „nabita“ klasickou hudbou, byly to hlavně árie z Pucciniho a Verdiho oper. Druhou fialku jsme zalévali vodou, která „poslouchala“ kriminální zpravodajství, a třetí – obyčejnou vodou. Za měsíc ta druhá fialka zahynula, a ta první se krásně rozkvetla. A třetí zůstala taková, jaká byla na začátku experimentu. Poté se mnozí moji pacienti odvážili tuto metodiku vyzkoušet. Většina z nich se začala cítit mnohem lépe.[/quote]