Mainstreamová média se snaží onálepkovat jakékoliv zprávy, které nesedí jejich agendě a mohli bychom o nich odhalit skutečnou pravdu. To, co se dostane na veřejnost, určuje světová elita. Mnoho zpráv je označeno jako konspirační teorie, nedostávají žádnou pozornost a jsou spíše terčem posměchu. I přesto, že mainstreamová média mají reputaci toho, že zde člověk získá faktické informace, tak jsou schopny vzít pravdivé informace a okamžitě je zesměšnit a zavrhnout.


Ale alternativní zdroje a mocní lidé jako WikiLeaks, Edward Snoden, Chelsea Manning a mnoho objektivních žurnalistů dláždí cestu k přerušení takového postoje. Zapříčinili, aby se se lidé otevřeli představě, že se mohou rozhodnout sami za sebe a že tzv. „konspirační teorie“ označované za odpad, stojí za zvážení; nebo dokonce přijmout fakt že mainstreamová média mohou aktivně potlačovat pravdu namísto toho, aby podporovali její odhalení.

Tady je šest příkladů konspiračních teorií, které se později ukázaly jako pravdivé:

1.Americká armáda vypálila 300 střel na severo-vietnamské torpédoborce, které zde ani nebyly

Někdy je tato událost nazývána jako USS Maddox Incident. Incident v Tonkinském zálivu se stal během americké účasti ve vietnamské válce. Loď USS Madox při zpravodajské hlídce zřejmě vypálila na severo-vietnamské armádní torpédoborce. Bylo vypáleno více než 300 střel. Prezident Lyndon B. Johnson rychle využil událost v Tonkinském zálivu jako nástroj pro legální zdůvodnění války americké armády ve Vietnamu. Tak se to, ale ve skutečnosti nestalo.

V roce 2005 odhalila studie Národní bezpečnosti agentury pravdu, že severo-vietnamské námořnictvo u tohoto incidentu nebylo vůbec zúčastněno. V roce 1965 to prezident Johnson komentoval slovy: „Z toho všeho co vím, tak tam naše námořnictvo střílelo maximálně na velryby.“

Pilot námořnictva James Stockdale tuto událost také vysvětlil zcela jinak jako ostatní: „Měl jsem to nejlepší místo jaké existovalo pro sledování této události. Naše torpédoborce stříleli na cíle, které neexistovali – nikdy zde nebyly žádné lodě… Nebylo zde nic jiného než černá voda a americké palná síla.“

2.FBI vyhrožovala politickým stranám, že je zdiskredituje a pošpiní

Tajný program zvaný COINTELPRO (counter-intelligence program) podněcoval agenty FBI k tomu, aby se infiltrovali do americkým politických stran za účelem toho, aby je zostudila. Součástí tohoto činu byla psychologická válka, pomlouvání prostřednictví m padělaných dokumentů a falešné zprávy v médiích, obtěžování, neoprávněné uvěznění a údajně I zastrašování, násilí a vraždy. Součástí toho všeho byli lidé, kteří kritizovali Válku ve Vietnamu, občanské vůdce jako Dr. Martin Luther King a mnoho aktivistů a žurnalistů.

Kniha  The United States of Paranoia od Jesse Walkera se uvádí:

V rámci COINTELPRO, FBI agenti infiltrovali politické strany a šířili zvěsti o tom, že věrní členové těchto stran byli skuteční infilitrátoři. Cílili na to, aby byli tito lidé vyhozeni ze zaměstnání, a snažili se rozbít i jejich manželství. Vydali schválně pobuřující literaturu ve jméně těchto organizací, které chtěli zdiskreditovat a znemožňovali spojenectví s jinými skupinami, které by jinak mohli být spřízněné. V Baltimoru byli agenti FBI pověření tím, aby na Black Panter Party odsoudili skupinu Student for a Democratic Society jako „zbabělce a blbce“, kteří chtěli využít Panthery, aby za ně vykonali veškerou násilnou, nebezpečnou „špinavou práci.“ Operace byla zřejmě úspěšná: V srpnu 1969, jen pět měsíců poté co dostali počáteční instrukce, uvedla FBI v Baltimoru, že místní pobočka Pantherů nařídila svým členům se jakkoliv spojovat se členy SDS nebo se účastnit akcí SDS.

V Dr. Martinu Lutherovi Kingovi se snažili agenti vyvolat paranoiu tím, že ho sledovali, odposlouchávali jeho hotelové pokoje, snažili se rozvrátit jeho manželství a dokonce mu posílali anonymní dopisy ve kterých psali, že doufají, že spáchá sebevraždu.

Pravda o této konspirační teorii byla odhalena, když v roce 1971 vtrhlo osm proti-válečných aktivistů do FBI kanceláře a našli dokumenty, které odhalili tento program.

3.Leadři americké armády vymysleli plán pro zabití nevinných lidí a svedli vinu na Kubu

Náčelníci štábu americké armády vymysleli a schválili plán nazvaný Operace Northwoods, která by dovolila teroristické činy na americké půdě v zájmu toho, aby se Američanům vymyl mozek a došlo k veřejnému souhlasu války proti Kubě. S dokumenty, které vyšli se dostali na veřejnost a dokazují nemorální a odporný plán, se nemůžeme ani bavit o konspirační teorii. 

Prezident Kennedy rezolutně odmítl plán, který zahrnoval zabití nevinných Američanů. Mělo dojít k jejich zastřelení v ulicích, potápění uprchlických lodí plujících z Kuby, násilnému terorismu provedeném ve Washingtonu D.C. a více. Označení lidí za bombové útoky a rovnou k jejich unesení a k přepadení letadel. 


Ukazuje, že Hitler unikl lodí do Argentiny, kde si myslel, že stráví své poslední dny.

Pro vyjasnění se můžeme obrátit na britského novináře Gerrarda Williamse a Simona Dunstana v jejich nové knize Grey Wolf: The Escape Of Adolf Hitler, ve které uvádí, že objevili ohromující množství důkazů „které potvrzují, že Hitler zemřel v Jižní Americe jako starý muž.“

Nová kniha tvrdí, že Hitler žil 17 let v Argentině a před jeho smrtí v roce 1962 dokonce mohl vychovat dvě dcery.

Také uvádí, že Hitlerovy fragmenty lebky, které dříve měly potvrzovat jeho smrt zastřelením, jsou ve skutečnosti fragmenty mladé ženy a vědecké záznamy to potvrzují. 

„Nechceme přepsat historii, ale důkazy, které jsme objevili o útěku Adolfa Hitlera jsou moc velké na to, abychom je mohli ignorovat.“ řekl Williams pro Sky News.

„Stalin, Eisenhower a Hoover z FBI – ti všichni věděli, že zde není žádný důkaz o tom, že by zemřel v bunkru.“ dodal Williams.

Termín vojensko-průmyslový komplex byl nicméně poprvé použit americkým prezidentem Dwightem Eisenhowerem, který ve svém posledním projevu k národu na konci volebního období 17. ledna 1961 varoval: „Spojení obrovského vojenského establishmentu a rozsáhlého vojenského průmyslu je pro Ameriku novou zkušeností. Celkový ekonomický, politický, dokonce duchovní vliv je pociťován v každém městě, státě, v každém vládním úřadu. Uznáváme naléhavou potřebu pro tento vývoj. Nesmíme nicméně podcenit jeho vážné důsledky. Vláda musí bránit neoprávněnému získávání vlivu, ať už záměrnému nebo ne, vojensko-průmyslovým komplexem. Možnost zničujícího růstu této nežádoucí moci existuje a bude trvat. Nikdy nesmíme dovolit tíze tohoto spojení ohrozit naše svobody nebo demokratické procesy. Nesmíme je brát jako samozřejmost. Pouze bdělé a uvědomělé občanství může přinést spojení ohromné průmyslové a vojenské obranné mašinérie s našimi mírovými způsoby, aby bezpečnost a svoboda mohly společně prosperovat.“