Hvězda z Terminátora je „připravena vznést právní námitku proti současným pravidlům“.  Podle zpráv se bývalý kalifornský guvernér Arnold Schwarzenegger zapojil do kampaně za změnu Ústavy, aby mu v roce 2016 umožnila kandidovat na prezidenta. The New York Post tvrdí, že Schwarzenegger už veřejně diskutoval o svých plánech podat žalobu, která změní pravidla zapsaná v Ústavě, která zakazují občanům narozeným v zahraničí, aby převzali úřad prezidenta či viceprezidenta.


„Schwarzenegger otevřeně mluvil o práci na dosažení změn ústavních pravidel tak, aby se v roce 2016 mohl ucházet o prezidentství. Je připraven ke změně těchto pravidel podat písemný rozklad,“ uvádí Post s odkazem na nejmenované zdroje.

Část 1 Článku dva Ústavy předkládá povinné požadavky k výkonu funkce prezidenta Spojených států.

[quote align="center" color="#999999"]

„Žádná osoba kromě přímo narozených občanů nebo občanů Spojených států v době přijetí Ústavy nebudou přípustní k výkonu funkce prezidenta; ani žádná osoba, která nedosáhne věku třiceti pěti let a nebude po 14 let žít ve Spojených státech, nebude přípustná.“[/quote]

Dvanáctý dodatek rovněž uvádí: „Žádná osoba ústavně nepřípustná k úřadu prezidenta nebude přípustná jako viceprezident Spojených států.“

Schwarzenegger narozený v Rakousku je americkým občanem od roku 1983, což mu umožnilo úspěšnou kandidaturu na guvernéra v roce 2003.

Čtrnáctý dodatek uvádí, že „Všechny osoby narozené nebo naturalizované ve Spojených státech a podléhající tam jejich jurisdikci jsou občany Spojených států a státu, v němž žijí.“

Podle Článku jedna Ústavy Spojených států se od reprezentantů a senátorů požaduje pouze, aby byli americkými občany.

Schwarzenegger už několikrát řekl, že by určitě kandidoval na prezidenta, kdyby se tento zákon změnil. Naposledy v roce 2010 řekl Jay Leno, že by se této příležitosti chopil „bez váhání.“

Jakýkoliv dodatek k Ústavě musí schválit dvoutřetinová většina ve Sněmovně i v Senáru, a pak jej musí ratifikovat nejméně 38 z 50 států.

Jak už jsme dříve hlásili, Schwarzenegger během let učinil několik znepokojivých komentářů, které v podstatě znamenají, že jeho snem je dosáhnout mocenské pozice rovnající se diktátorovi.

V roce 1976 řekl Arnie Rolling Stone: „Cítím, že můžete mít jen pár vůdců… a zbytek jsou nohsledi. Cítím, že jsem zrozený jako vůdce a že jsem vždy působil jako vůdce. Nenávidím být jen nohsledem. Bylo to tak se mnou, už když jsem byl malý chlapec… Nemyslel jsem na peníze. Myslel jsem na slávu a na to být mezi těmi největšími. Snil jsem o tom, že budu něco jako diktátor země nebo spasitel něco jako Ježíš.“

I jeho nacistické kořeny jsou dobře dokumentované. Hercův otec Gustav Schwarzenegger byl členem Sturmabteilung čili SA, polovojenského křídla nacistické strany. Novinové zprávy o nacistických vazbách staršího Schwarzeneggera poprvé vyšly na povrch v roce 1990.

Filmový producent George Butler, který je kronikářem Schwarzeneggerova vzestupu ke slávě jako šampiona budybuildingu v 70. letech, rozšířil koncem 90. let knižně narážky s citacemi mladého Schwarzeneggera vyjadřujícího obdiv k Hitlerovi.

Tento producent ve své knize naznačoval, že v 70. letech považoval pana Schwarzeneggera za „flagrantního, otevřeně se vyjadřujícího obdivovatele Hitlera,“ napsal v roce 2003 New York Times. Pan Butler v těchto náznacích rovněž řekl, že byl svědkem toho, jako si Schwarzenegger pouštěl „ze sbírek dlouhohrajících desek, co měl doma, nacistické pochodové písně“ a říkal, že tento herec „často srážel podpatky a předstíral, že je důstojníkem SS.“

Scharzenegger byl rovněž jedním z nejlepších kamarádů Kurta Waldheima, bývalého generálního tajemníka Spojených národů, který měl nacistickou minulost a podílel se na ukrutnostech v průběhu II. Světové války.

Alex Jones a Inforwars už referovali o Arnoldově snaze o prezidentskou kampaň už skoro desetiletí. V roce 2003 Jones zřídil webovou stránku Arnold Exposed.com jako kanál k odhalování se spoustou rozhodně špinavých, stinných a určitě znepokojivých materiálů spojených se Schwareneggerem, s jeho pestrou minulostí a s jeho posedlostí úsilím o amerického prezidentství.

Zde je Alex, jak odhaluje tyto informace z archivu vysílání z roku 2004: