Elitní britský mozkový trust, Royal Society, který otevřeně přiznává, že studuje jak si u klimatu hrát na Boha, spustil nový program, který odhaluje další úroveň úplné kontroly nad lidským mozkem. Projekt Mozkové vlny – Brain Waves – je rozdělen do čtyř modulů, z nichž každý je určen ke studiu dopadů vývoje v oblasti neurověd  a neurotechnologií. Názvy těchto modulů odráží zkoumané oblasti:

Modul 1: Společnost a politika

Modul 2: Důsledky pro vzdělávání a celoživotní učení

Modul 3: Konflikty a bezpečnost

Modul 4: Odpovědnost a zákon

Výsledky těchto modulů byly publikovány a jasně ilustrují, jak tento panel pohlíží na masy té nižší veřejnosti ve světle svého postavení jakožto elitního arbitra určujícího lidský osud.

Často od kritiků slýcháme, že tyto mozkové trusty jsou esenciální součástí vědeckého objevování, a že vytváření závěrů o jejich zlovolné povaze a jejich záměrech je paranoidní konspirační teorií – vždyť přeci konec konců jen přemýšlí. Připustil bych, že objektivní vědecké zkoumání je naprostou nezbytností a že k funkcím řádné vědy patří rozšířit tyto výsledky do veřejnosti k otevřené debatě ještě před jejich využitím. Ovšem takové myšlenkové trusty jako Royal Society svými vlastními formulacemi tohle zrazují, zrovna tak jako subjektivním zaujetím (a hlavně korporátními vazbami), pro které ve skutečné vědě není místo.

Royal Society financuje více než 700 soukromých podniků, které jsou bezpochyby směřovány na základě zjištění ze studií jako jsou Mozkové vlny. Ačkoliv mohou tyto být studie zaobaleny do vědecké terminologie, je tu vždy filosofické pozadí, které naznačuje touhu studovat vědy speciálně k účelům, které se zdají být vhodnými jen relativně malé skupince. Navíc vzhledem k tomu, že mnoho vývojových směrů v neurovědě se už veřejnosti vnucuje dost negativním způsobem, tak to volání po otevřené debatě a „povídání, jak uvítají komentáře veřejnosti,“ vypadá dost falešně. Místo toho tu máme plán na další mozkový trust, který pouze potvrzuje současný a už dávno naplánovaný kurz, stejně tak jako to, co se musí v dohledné budoucnosti protlačit.

Stejně jako jsme to viděli i u ostatních mozkových trustů jako Projekt pro nové americké století, Výboru pro zahraniční záležitosti, Brookingského institutu a spousty dalších; viděli jsme, jak dopadá přeložení jejich myšlenek do reality s četností, jaká nemůže být jen náhodná, takže budeme bedlivě naslouchat tomu, co říkají.


Projekt (elitářský pohled na mozek) Jako úvodní náhled bychom se snad mohli podívat do jejich filosofické perspektivy: ten obrázek, co si zvolili, aby představoval Modul 1 tohoto projektu je „kresbou Purkyněho buněk (A) a granulačních buněk (B) z holubího mozku.“ Což je dost divné vzhledem tomu, že jejich výsledky jsou zaměřeny na lidi, je to ale dost v souladu s elitářskými prohlášeními a spisy počínaje od Bertranda Russela po Aldouxe Huxleyho, Henryho Kissingera a další, kteří o masách doslovně referují jako o nižší formě živočišného života. (Očekává se, že se na nás bude nahlížet jako na ptačí mozky?)

Modul 1 (108 stran pdf) Přehled následných modulů v „neurozobrazování, neuro-pchychofarmokologie a neurálních rozhraní – a diskuse k překladu této znalosti do užitečných aplikací … stejně jako etické otázky a záležitosti týkající se vlády.“

Jejich deklarace záměrů zní následovně:

Vzrůstající pochopení mozku … prohlubuje náš vhled do normálního lidského chování a mentálního blahobytu stejně jako umožňuje i další vylepšení, manipulace a i degradace mozkových a poznávacích funkcí …

Celá řada ‚neuro‘-disciplin už sama poskytuje využitelnost v různých oblastech veřejné politiky jako ve zdravotnictví, vzdělání, zákoně a bezpečnosti. V širším pohledu pokrok v neurovědě vyvolá otázky o osobnosti, identitě, odpovědnosti a svobodě stejně jako s tím spojené otázky o sociálních a etických záležitostech. Záměrem projektu Mozkové vlny od Royal Society je prozkoumat, co neurověda může nabídnout, jaká jsou její omezení a jaké jsou potenciální přínosy a rizika jednotlivé aplikace představují. (strana 1)

Podobně jako u jejich diskuse o kontrole počasí, tato studie usiluje o všezahrnující přístup, který se klene přes celé spektrum společnosti, počínaje otázkami, které vznesli před tím ohledně realizace vědeckých objevů: „Kdo o tom rozhodne?“

Modul 2 (36 stran pdf) „Autoři zprávy včetně neurovědců, kognitivních psychologů a pedagogických specialistů souhlasí, že využijí-li se řádně, tak by dopady neurovědy mohly být pro školy i šířeji vysoce přínosné.“

Ze souhrnu:

Vynořující se oblast vzdělávacích neurověd představuje příležitosti i výzvy pro vzdělávání. To poskytuje prostředky k vývoji společného jazyka a k překlenutí té propasti mezi pedagogy, psychology a neurovědci.

Jedna věc zvláště v této části souhrnu podezřele chybí: rodiče. Místo toho nám předkládají malou upoutávku do stylu uvažování technokratů a vědeckých diktátorů, kteří na svět nahlíží z perspektivy centrální správy a sociálního inženýrství pro celou společnost. V tomto novém světě je to stát a jeho vědci, kdo drží klíč k novému stadiu evoluce lidstva, nikoliv jednotlivci či rodiny jako společenské jednotky.

Modul 3 (75- stran pdf) „Zpráva uvažuje o určitých potenciálních aplikacích pro vojenství a donucování, k nimž neurovědy poskytují klíč.“

Ze souhrnu:

Tyto nové znalosti naznačují četné potenciální využití ve vojenství a při vynucování zákona. Tyto lze rozdělit na dva hlavní cíle: vylepšení výkonu, např. vzestup efektivnosti svých vlastních sil, a snížení výkonu, např. snížení výkonnosti nepřítele. V této zprávě uvažujeme o určitých klíčových výhodách neurověd, jako je neurofarmakologie, funkcionální zobrazování a systémy neurálního rozhraní, které by mohly mít dopad na tyto vývoje i politické důsledky pro mezinárodní komunitu.

Tohle není nic menšího než ospravedlnění pro to, aby se vojsko stalo pokusným morčetem a testovacím polygonem pro to, co nakonec spadne i na nás ostatní. Je to tak se vším počínaje drogami k vymazání traumatických vzpomínek, přes přilby s lebkou prostupujícími ultrazvuky, až po úplná rozhraní mezi počítačem a mozkem.

Zde je video, které právě vydal předseda tohoto nového projektu u Royal Society, profesor Rod Flower, který může říci určité zajímavé věci o tom, jaké jsou ty vojenské aplikace „velice, velice vzrušující a potenciálně pro nás velice užitečné,“ jak je naznačeno v jejich studii aplikací neurověd. Co se týče mě, přichází mi na mysl kniha Odvážný nový svět. Toto video se sice speciálně vztahuje k Modulu 3, ale poskytuje i dobrý přehled o celkové oblasti těchto studií.

Modul 4 (46 stran pdf) „Neurovědci usilují o zjištění toho, jak funkce mozku ovlivňují chování a právníci mají starosti o regulaci chování. Je tudíž pravděpodobné, že tento vývoj v neurovědě bude ve vzrůstající míře přenášen do zákonů. Tato zpráva stanovuje určité oblasti, pro které by neurověda mohla mít relevanci spolu s určitými omezeními jejich použitelnosti. Ke speciálním diskutovaným problémům patřilo i vyhodnocování rizika při rozhodování o podmínečných propuštěních; detekce klamu; vyhodnocování vzpomínek; porozumění bolesti; a u zranění hlavy nepocházejících z nehod NAHI).“

Ze souhrnu:

Mnoho otázek, které byly ohledně neurověd vzneseny by mohlo mít co nabídnout zákonu. Např. mohla by neurověda zcela změnit pojetí odpovědnosti ze zákona? Nebo mohly by určité aspekty vlastností mozku odsouzenců pomoci určit, zda je u nich zvýšené riziko k dalšímu přečinu? Bude někdy možno použít skenu mozku ke ‚čtení myšlenek‘, např. s cílem určit, říkají-li pravdu, nebo jde-li o falešné vzpomínky? Navrhuje se, že „pro zákon neurovědy nemění nic a všechno“ (1). Tato zpráva zaujímá jiný postoj: že objevy v neurovědách (nebo v genetice či v psychologii) nepřináší revoluci do teorie a praxe zákona v blízké budoucnosti; jsou v tom ale určité důležité praktické důsledky plynoucí z nedávných objevů neurověd, které by měly mít dopad na zákon, a v nadcházejících letech jich určitě přijde mnoho dalších.

Zde vidíme projevy určité konečné hry, která se už hraje v terénu během poslední fáze high-tech Války proti teroru. Technologie jako FAST se podstrkují jako mobilní detektory lži, jimiž se v rozporu s presumpcí neviny budou skenovat všichni lidé, nemají-li „zlé úmysly“. Vědci rozhodnou o rozpoznávacích markantech, které přečte computer, a byro Statních agentů pak učiní konečnou analýzu závažnosti hrozby. Jedinou funkcí, jakou bude mít v tomto typu scénáře „zákon“, je do jakého žaláře nebo převýchovného střediska poslat ty, které vědecká diktatura označí za potížisty.

Oblast studií mozku, kterou provádí mozkové trusty nejmocnější světové elity představuje ústřední problém se sebeurčením. Už jsme viděli, jak mozkové trusty establishmentu diktují své politiky týkající se toho, co je „normální chování“. Např. na seznamu nových „poruch“ pocházejícím ze zdrojů medicíny hlavního proudu je ve skutečnosti už i normální lidské chování a ještě je tu ta globální Orwellovská iniciativa vyhlásit duševně nemocným každého, která se už dobře rozjíždí, jak lze ukázat na raketovém nárůstu léků na předpis, jelikož se denně podávají přes pult jak dospělým, tak i dětem.

Závěry, k nimž mozkové trusty dospívají, mohou velice snadno transformovat zbytek společnosti, když se jimi začne zamořovat přes instituce a soukromé podniky, které financují, když proniknou ven do obecné společnosti. Přidejme si k tomu i ty důsledky pro vojenství a zákon. Poté může už i ptačí mozek předjímat, kam bychom následně mohli směřovat.

* Důležitým zdrojem informací z pozadí Royal Society a neurověd je webová stránka Alana Watta cuttingthroughthematrix.com.

Zdroj: activistpost.com

]]>