Přestože kontrolovaná korporátní média o tom mlčí, vyšlo najevo, že bylo spáleno na 40 tun geneticky modifikovaných plodin. Věc nyní vyšetřuje FBI. Sdělovací prostředky případ zcela ignorovaly. Určité zmínky zazněly jen v lokálním Rádiu KXL a objevily se i na webu Oregonian. Je těžké je však dohledat, neboť titulek neobsahuje náležitá klíčová slova. Co se vlastně stalo? 40 tun geneticky modifikované cukrové řepy shořelo ve Východním Oregonu. ČTYŘICET TUN – kompletní výnos ze dvou polí byl zničen během tří nocí. Šlo o žhářství.


Je zjevné, že někdo zničil 6 500 rostlin, jednu po druhé. To znamená, že akce se muselo účastnit mnoho lidí. Chtěli byste na onom místě čekat, až oheň dokoná své dílo, a riskovat, že vás chytí? Je mnohem pravděpodobnější, že strůjci zkázy chtěli zmizet co nejdříve. Mluvíme zde o jistém hnutí – a jedná se o přesně ten typ odvety, před kterým mnozí varovali; zákonodárci a korporace totiž místo dodržování Ústavy začali páchat ‚legalizované‘ trestné činy, umožněné ‚ Zákonem na ochranu Monsanta ‘.

Před více než deseti lety ničili vandalové experimentální plodiny na protest proti genetickým modifikacím v zemědělství. Podobné protesty propukly rovněž v roce 2000, kdy členové Earth Liberation Front s kořeny v Oregonu zapálili prostory zemědělského výzkumu na Michiganské státní univerzitě. Členové ELF tvrdili, že genetické inženýrství představuje „jednu z mnoha hrozeb pro přirozený svět, jak jej známe“.