V Sarajevu včera došlo k zajímavé vzpouře obyvatelstva, kdy demonstranti oblehli parlament a až do časných ranních hodin dnešního dne odmítali kohokoli pustit z parlamentního komplexu. Bosna a Hercegovina, která je od války z vůle mocností uspořádána jako naprosto nefunkční politický systém, nemá od února letošního roku zákon o Jedinstvenom matičnom broju građana, což je bosenská verze rodného čísla. V tomto důsledku nově narozené děti jakoby neexistují – nemohou být léčeny, nemohou dostat osobní ani cestovní doklady, neboť nemají rodná čísla.


K této situaci došlo v důsledku dlouhodobé neschopnosti politiků, kteří se shodnou pouze v tom, že chtějí pobírat od 2.000 eur výše měsíčně, jinak se dohodli, že se naprosto na ničem nedohodnou.

Průměrný příjem poslanců je šestinásobkem průměrné mzdy obyvatel v zemi se 40% nezaměstnaností. Důvodem neshodnutí se na návrhu zákona o RČ bylo údajně, že je "zcela nepřijatelný pro Republiku Srbskou" (49% autonomní část Bosny a Hercegoviny), handrkují se o číselných kódech, které mají označovat v rodném čísle okres narození. Včera dopoledne oblehlo budovu parlamentu na Marijinom dvoru několik set občanů včetně rodičů s nedávno narozenými a "úředně neexistujícími" miminy.

Do večera se shromáždily dva až tři tisíce občanů, odhady se rozcházejí. V budově parlamentu byli řadu hodin drženi nejen poslanci, kteří opět nekonali svou práci, nýbrž pouze používali rétoriku ze začátku války v roce 1992, ale také zaměstnanci a rovněž 250 zahraničních účastníků mezinárodního finančního setkání, vlivných bankéřů a guvernérů centrálních bank.

Zejména zahraniční "rukojmí" ztráceli po desáté večerní nervy, vyžadovali okamžité jednání s představiteli bosenského parlamentu a komentovali skutečnost, že nikdo z bosenských politiků nebyl schopen předstoupit před demonstranty.

Jediný politik, který prchl, byl Vjekoslav Bevanda, který se svými gorilami při výskoku z okna potloukl tři demonstranty. Bevanda poté začal burcovat silové složky, aby okamžitě "řešily problém" – občany své země považuje za problém. Bevanda sám si nic nezlomil, vyskočil totiž ze zvýšeného přízemí.

K demonstrantům se ve večerních hodinách přidal i primátor Sarajeva Ivo Komšić, který obstrukce ze strany politiků označil za řízenou destrukci státu. Před půlnocí ztratili mezinárodní bankéři nervy, začali vyhrožovat zásahem jednotek EUFOR (které ovšem prohlásily, že je nikdo o nic nežádal) a vyhrožovali, že nebudou v Bosně a Hercegovině investovat (rozuměj spekulovat a šmelit).

Guvernér Centrální banky Bosny a Hercegoviny žadonil u demonstrantů, ať zahraniční bankéře pustí, že on na oplátku okamžitě podá demisi. Po půlnoci se do situace zapojil vysoký představitel mezinárodního společenství Valentin Inzko, který má pravomoci měnit a rušit zákony a odvolávat politiky. Jeho diplomatické vyjádření vyznělo ve prospěch rozzuřených občanů s tím, že "občané projevili více než dost trpělivosti s politiky a ti mají konat".

Po třetí hodině ranní se však nakonec Inzko dostavil k parlamentu, kde se mu podařilo protestující přemluvit, aby politiky propustili. Demonstranti mu předložili několik zajímavých požadavků, jednak aby z moci svého úřadu zasáhl proti obstrukcím politiků, a pak mimo jiné, aby byly bosenským politikům sníženy platy o třicet procent a peníze šly na nemocné děti, které potřebují léčbu v zahraničí.

Přestože někteří bosenskosrbští poslanci v klasické terminologii vykřikovali, že to je "lynč na bosenskosrbské zákonodárce" a bosenskosrbská média interpretovala událost jako protisrbské muslimské rejdy, došlo na sociálních sítích k masovému projevu souhlasu s demonstranty v Sarajevu, řada přispívajících z Banja Luky a dalších měst v Republice Srbské vřele souhlasila s postupem demonstrantů a doporučovala výprask politiků.

Editoři bosenskosrbských elektronických médií propadli panice a masově mazali veškeré diskusní příspěvky na svých portálech, které projevovaly souhlas s postupem demonstrantů v Sarajevu a nesouhlas s už velmi ohranou a zastydlou rétorikou národnostní nenávisti starou 23 let.

Překlad: Jan Cihák

Zdroj:  miamiherald.com