S většinou, kterou nelze vetovat, schválili zákonodárci Missouri populární návrh zákona chránícího soukromé vlastnictví a právo na řádný proces zákazem hluboce kontroverzního systému „trvalé udržitelnosti“ známého jako Agenda 21 OSN. Tento zákon SB 265 teď směřuje k demokratickému guvernérovi Jay Nixonovi, který k této otázce zatím nezaujal veřejné stanovisko. Úsilí o zákaz Agendy 21 v Missouri, široce oslavované aktivisty napříč celým politickým spektrem, přichází s probuzením podobných hnutí za zastavení plánů OSN po celé Americe. Např. alabamští zákonodárci obou komor loni jednohlasně schválili zakaz mezinárodní agendy „trvale udržitelného rozvoje“ po celém státě. I četné další státy pracují na tom samém, a mnozí legislativci přijali rezoluce silnými slovy odsuzující tento program.


V Missouri byla tato legislativa loni schválena v Republikány kontrolovaném Senátě 24 ku 9. Sněmovna reprezentantů s republikánskou dominancí mezi tím tento zákon schválila 8. května 131 ku 42, což je také většina mírně odolná proti vetu. Zatím není jasné, zda guvernér nezkusí tuto legislativu zastavit, podepsat ji, či prostě nedělat nic a nechat ji, aby potichoučku nabyla účinnosti, jak tvrdí novinové zprávy.

S tím, jak jsou zákonodárci schopni překonat jakékoliv potenciální veto, jsou aktivisté podporující toto úsilí opatrně optimističtí, že vláda státu, zrovna tak jako městské a krajské úřady, brzy zákonem zakáží realizaci této kontroverzní agendy OSN v Missouri. Svobodymilovní legislativci v reakci na silný tlak lidí z obvodů také říkají, že tohoto zákona je zapotřebí, aby chránil práva občanů.

Ta dvoustránková legislativa je krátká a jednoduchá. „Ani stát Missouri ani jeho politické pobočky nemohou přijmout či realizovat politická doporučení, která se úmyslně či mimoděk budou vměšovat do práv k soukromému majetku bez řádného procesu, jak by mohla vyžadovat politická doporučení vyvěrající z Agendy 21 nebo v ní vystopovatelna, tak jak byla přijata Spojenými národy v roce 1992 na jejich Konferenci o životním prostředí a rozvoji,“ uvádí se v zákoně, a jako politické pobočky definuje města, kraje, veřejno-soukromá partnerství a další veřejné entity.

Pokud tato legislativa vstoupí v platnost, pak vláda státu i všechny její politické pobočky budou mít zakázáno přijmout nebo realizovat jakýkoliv další „mezinárodní zákon“ nebo „podpůrný akční plán“, který je v rozporu s ústavou USA či státu Missouri. Zákonodárci v tomto „příkladném“ státě i po celé zemi říkají, že takovéto zákazy jsou zapotřebí, aby ochránily občany před nevolenými mezinárodními byrokraty usilujícími o uvalení své vůle na Američany – zvláště s přihlédnutím k nedávným zlověstným krokům OSN směrem k rozšíření své moci nad vším od zbraní a zdravotní péče až po životní prostředí a sociální zabezpečení.

Zákon z Missouri končí zákazem spolupráce se spojenci OSN včetně protlačování kontroverzních agend. „Jelikož mají Spojené národy po celém světě množství akreditovaných a zapsaných organizací, aby jim pomáhaly při realizaci jejich politik vztahujících se k Agendě 21, tak má stát Missouri a všechny jeho politické pobočky zakázáno vstupovat do dohod s nimi, utratit za to jakoukoliv částku peněz, získat od nich financování, nasmlouvat si od nich služby nebo těmto nevládním a mezivládním organizacím, jak je definováno v Agendě 21, poskytnout finanční pomoc,“ uvádí se v něm.

Široce kritizovaný plán OSN přijatý vládami a diktaturami celého světa na Summitu Země v Rio de Janeiro před více než dvěma desetiletími byl označen za způsob, jak učinit lidstvo „trvale udržitelnějším“. Avšak podle dokumentů OSN Agenda 21 v podstatě usiluje o restrukturalizaci lidské civilizace pod pláštíkem ekologismu. Dokonce i lidské myšlení je v jejich zaměřovači, jak ukazují oficiální zprávy.

Ač tohle spiknutí OSN nebylo ratifikováno americkým Senátem, jak vyžaduje Ústava, potichoučku se plíží do států a místních komunit s ponoukáním a úplatky od výkonné složky federální moci. „Tady v Arizoně se nám Agenda 21 pomaličku plíží do státu,“ řekla nedávno The New American populární arizonská státní senátorka Judy Burges, Republikánka, která sponzorovala podobnou legislativu ve svém státě. „Má to svá chapadla ve všem od škol po místní vlády po celém státě.“

Při podstrkování této agendy komunitám jsou také klíčové „nevládní organizace“ (NGO), jako je v Německu sídlící ICLEI, známá jako Mezinárodní výbor místních environmentálních iniciativ. Během interview s The New American v loni v červnu v Riu na Konferenci OSN o trvale udržitelném rozvoji řekl president ICLEI David Cadman, že nerozumí opozici vůči Agendě 21 a nevěří, že by to mohly vlády států zakazovat. Pokud vstoupí legislativa Missouri v platnost, tak ale budou mít všechny státní a místní agentury zakázáno s jeho kontroverzní organizací spolupracovat.

„Tohle je opravdu zákon, který pomůže ochránit Missouriánce a jejich práva na soukromý majetek,“ řekl Republikán z Missouri Lyle Rowland, který tuto legislativu sponzoroval. „Prostě protože Agenda 21 nebyla schválena federální vládou – tak je tu spousta věcí, které jsme tímto spláchli, k nimž nebyla schválená legislativa.“ I u četných dalších zákonodárců se tyto sentimenty odrazily, když říkají, že bylo důležité ochránit práva občanů před protiústavními útoky.

Jak je už pro tuto čím dál zuřivější celonárodní bitvu typické, někteří z Demokratických politiků tomuto zákonu odporovali a předkládali bizarní argumenty, které odhalují jejich hlubokou a znepokojující ignoranci k celému tomuto tématu. Např. vůdce demokratů ve Sněmovně Jake Hummel zjevně s do nebe volající neinformovaností o Agendě 21 a o spiknutích s trvalou udržitelností OSN, absurdně srovnával úsilí o ochranu práv k soukromému vlastnictví, k řádnému soudnímu procesu, a o ochranu státní suverenity s regulací mimozemšťanů.

Měli bychom si povídat o příletu nepozemšťanů z kosmu? Že by i k tomu mohlo dojít,“ řekl, čímž si hned vysloužil pokřik od lépe obeznámených zákonodárců. „Myslíte si, že bychom měli plýtvat časem na mytické záležitosti?“ V daném okamžiku nebylo jasné, zda si reprezentant Hummel není vědom existence Agendy 21, kterou jsou zamořené všechny webové stránky OSN, nebo se prostě pustil do divného pokusu o humor či zesměšnění přes fingovanou ignoranci.

Samozřejmě, že i mnozí Demokraté podpořili úsilí za zastavení Agendy 21 – v Alabamě na podporu podobného zákona hlasovali všichni zákonodárci. Ale i tak se určití fanatici OSN a velkou vládu podporující zákonodárci uchýlili k dětinským vtipům naznačujícím, že buď ten plán OSN neexistuje nebo, že je to vlastně jen neškodná „nezávazná“ pohodička. Ale tenhle mezinárodní orgán ve skutečnosti na svých webových stránkách nabízí důkladný souhrn ohromných plánů, které v celé zemi vyvolaly mezi zákonodárci a aktivisty poplach.

„Agenda 21 je důkladný akční plán, co se má uplatňovat globálně, národně i místně organizacemi v systému Spojených národů, vládami a významnými skupinami v každé oblasti, v níž mají lidé dopad na prostředí,“ přiznává na své webové stránce OSN. I takhle relativně krotké shrnutí vyvolává u analytiků podezření, ti poukazují, že téměř každý aspekt lidské existence má určitý „dopad“ na „prostředí“. OSN např. dokonce tvrdí, že oxid uhličitý – plyn vydychovaný všemi na Zemi a nezbytný pro veškerý rostlinný život – je „znečištěním“, pro které je zapotřebí režim globální regulace CO2.

Pokud tato poslední legislativa nakonec vstoupí v platnost, stane se Missouri po Alabamě druhým státem chránícím soukromé vlastnictví, státní suverenitu, osobní svobody a práva k řádnému procesu oficiálním zákazem tohoto kontroverzního programu OSN. Nedávné návrhy na zákaz této agendy v Arizoně a v Oklahomě už skoro uspěly a mnoho dalších států pracuje na tom, aby přijaly podobné zákony. Navíc mnohé státy a krajské vlády přijaly silnou rezoluci útočící na Agendu 21 jako na „socialistické“ a „komunistické“ spiknutí v naprostém protikladu k americkým hodnotám a k ústavnímu sebeurčení.

Zatímco OSN našlo odhodlané spojence ve velké části médií establishmentu a mezi určitými extremistickými Demokraty, nabývá úsilí o rozdrcení Agendy 21 po celé Americe na hybnosti. Republikánská strana jí už oficiálně oponuje a už i svobodomilní Demokraté se přidali k tomuto hnutí za ochranu soukromého majetku a národní suverenity. Lidoví aktivisté, kteří z větší části vedli úsilí za zastavení tohoto vměšování OSN, už řekli, že legislativa z Missouri je nejspíš jen předzvěstí dalších přicházejících velkých vítězství.

Další články k tématu:

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: thenewamerican.com