Francouzská vláda uvedla, že: „Pošle 2 500 vojáků, aby podpořili vládní vojáky Mali v konfliktu proti islamistickým rebelům. Francie už do Mali vyslala 750 vojáků a francouzské přepravní lodi už v úterý ráno dorazily do Bamaka… S vysíláním vojsk po zemi i vzduchem budeme pokračovat … Máme jeden cíl. Zajistit, aby až odejdeme, až skončíme se svou intervencí, bylo Mali bezpečné, mělo legitimní správu, volební proces a už tam nebyli žádní teroristé, co by tohle území ohrožovali.“ (1)

Tohle je oficiální povídačka Francie a těch, co ji podporují. A samozřejmě ta se široce šíří médii mainstreamu.

Francii podporují další členové NATO. Americký ministr obrany Leon Panetta potvrdil, že USA francouzským silám v Mali poskytují zpravodajství. (2) Kanada, Belgie, Dánsko a Německo rovněž francouzský vpád veřejně podpořily a slibují logistickou podporu k rozdrcení rebelů. (3)

Kdybychom této povídačce uvěřili, opět bychom byli ohledně skutečného důvodu oklamáni. Pohled na přírodní zdroje Mali odhaluje, o čem to opravdu je.


Přírodní zdroje Mali (4)

Zlato: Mali je třetí největší producent zlata v Africe, kde probíhá ve velkém rozsahu průzkum. Mali bylo svým zlatem proslulé už od dob velkého Malijského impéria a poutě do Mekky císaře Kankou Moussy v roce 1324, jehož karavana nesla více než 8 tun zlata! Mali bylo tudíž už tradičně těžařskou zemí po více než půl tisíciletí.

V současnosti má Mali v provozu sedm zlatých dolů včetně: Kalana a Morila v jižním Mali, Ytela, Sadila a Loulo v západním Mali a doly, které nedávno obnovily produkci zvláště Syama a Tabakoto. K pokročilým projektům hledání zlata patří: Kofi, Kodieran, Gounkoto, Komana, Banankoro, Kobada a Mampala.

Uran: Jsou povzbuzující signály o tom, že jeho hledání je v plném proudu. Průzkum v současnosti vede několik společností s jasnými zjištěními ložisek uranu v Mali. Uran je potenciálně umístěn v oblasti Falea, která se rozkládá na 150 km2 pánve severo-guinejské Falea, což je neo-proteozoická sedimentární pánev vyznačující se významnými radiometrickým anomáliemi. Uranový potenciál ve Falea je odhadován na 5000 tun. Projekt Kidal v severovýchodní části Mali s rozlohou 19 930 km2 zahrnuje i velkou křišťálovou geologickou formaci známou jako L’Adrar Des Iforas. Potenciál uranu je i v ložisku Samit, v oblasti Gao odhadovaný na 200 tun.

Diamanty: Mali má potenciál rozvinout hledání diamantů: v administrativní oblasti Kayes (těžební region č. 1), bylo objeveno třicet (30) kiberlitových výchozů, z nichž osm ukazuje stopy diamantů. Asi osm menších diamantů bylo už sebráno v administrativní oblasti Sikasso v jižním Mali.

Drahé kameny sestávají z následujících druhů a lze je nalézt:

Kolem Nioro a Bafoulabe: Granáty a vzácné magnetické minerály

Kolem Bougouni a v pánvi Faeme: Pegmatitové minerály

Le Gouma – granáty a korundy

L’Adrar des Ilforas – pegmatity a metamorfované minerály

Zóna Hombori Douentza: křemenné a karbonátové minerály

Železná ruda, bauxit a mangan: v Mali jsou toho významné zdroje, ale zatím netěžené. Mali má podle odhadů více než 2 miliony tun potenciálních rezerv železné rudy umístěných v oblastech Djidian-Kenieba, Diamou a Bale.

Rezervy Bauxitu jsou odhadována na 1,2 milionu tun umístěných v Kita, Kenieba a Bafing-Kakana. Stopy manganu se našly v Bafing – Makana, Tondibi a Tassiga.

Další minerální zdroje a jejich potenciál v Mali

Ložiska vápenatých hornin: 10 milionů tun odhad. (Gangotery), 30 milionů tun odhad. (Astro) a Bah El Heri (Nord de Goundam) 2,2 milionu tun odhad.

Měď: potenciálně v Bafing Kakan (západní oblast) a Ouatagouna (severní oblast)

Mramor: Slinkegny (Bafoulabe) 10,6 MT odhadnutých rezerv a stopy v Madigaya

Sádra: Taoudenit (35 MT odhad), Indice Kereit (Nord de Tessalit) 0,37 MT odhad.

Kaolin: Potenciálně odhadnuté rezervy (1 MT) umístěno v Gao (severní oblast)

Fosfáty: Rezervy umístěné v Tamaguilelt, produkce 18 000 tun ročně a odhadovaný potenciál 12 milionů tun. Jsou tam na severu čtyři další potenciální ložiska s 10 miliony tun

Olovo a zinek: Tessalit v severní oblasti (1,7 MT odhadovaných rezerv) a stopy v Bafing Makana (západní oblast) a Fafa (severní Mali)

Lithium: Indikace jeho výskytu v Kayes (západní oblast) a odhadovaný potenciál 4 miliony tun v Bougouni (jižní oblast)

Bitumenové tabule: Potenciál odhadnut na 870 milionů tun, náznaky byly nalezena i v Agamor a Almoustrat v severní oblasti.

Lignit: Odhadnutý potenciál 1,3 milionu tun, náznaky nalezeny v Bourem (v severní oblasti)

Kamenná sůl: Odhadnutý potenciál 53 milionů tun v Taoudenni (severní oblast)

Diatomit: Odhadnutý potenciál 65 milionů tun v Douna Bendi (severní oblast)

Ropný potenciál Mali už láká významný zájem investorů

Ropný potenciál Mali je dokumentován už od 70. let, kdy sporadické seismické a vrtné sondy odhalily pravděpodobné indikátory přítomnosti ropy. S rostoucími cenami globálních ropných a plynových zdrojů přikročilo Mali k podpoře a průzkumu ropné prospekce, produkce a potenciálního exportu. Mali by rovněž mohlo poskytnout strategickou dopravní cestu exportu sub-saharské ropy a plynu do Západního světa a je tu možnost propojit pánev Taoudeni s evropským trhem přes Alžírsko.

Začaly už i práce na reinterpretaci před tím nashromážděných geofyzikálních a geologických dat se zaměřením na pět sedimentárních pánví na severu země včetně: Taoudeni, Tamesna, Ilumenden, Ditch Nara a Gao.

Tak to tady máme

Ať si média mainstremu povídají, co chtějí, cílem této nové války není nic jiného než obrat zase další zemi o její přírodní zdroje zabezpečením přístupu mezinárodním korporacím k nim. To, co se teď děje v Mali pomocí bomb a kulek, se děje i v Irsku, Řecku, Portugalsku a Španělsku pomocí dluhového zotročení.

A lidé trpí a umírají

Před 2 dny hlásil Guardian (5):

„Lidské oběti nebyly ještě vyčísleny, ale komuniké přečtené v sobotu ve státní televizi tvrdilo, že v Konna bylo zabito nejméně 11 Malijců.

„Sory Sialite, starosta Konna, řekl, že mezi mrtvými byly i děti, které se utopily poté, co se vrhly do řeky ve snaze uniknout bombám.“

„Další byli zabiti na svých dvorcích a u svým domovů. Lidé zkoušeli utéct do bezpečí. Někteří se utopili v řece. Do řeky se vrhly nejméně tři děti. Zkusily přeplavat na druhou stranu. A došlo i k významným škodám na infrastruktuře,“ řekl starosta, který se svou rodinou z města uprchl a teď je v Bamako.

Kdo ví, kolik obětí je zrovna dnes.

Bože, pomoz každé zemi a jejímu lidu s využitelnými přírodními zdroji.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: globalresearch.ca

]]>