AC24.cz: Ve světle nedávných událostí v severním Mali znovu čtenářům k pozornosti předkládáme následující článek z Global Research z dubna 2012. Na nedávný převrat v Mali provedený armádním důstojníkem – kapitánem – při němž nebylo vidět žádné ty generály, brigádní generály, plukovníky a majory, a o kterém nikdo před tím neslyšel ani ho neviděl, by se nemělo nahlížet zjednodušeně ani izolovaně. Tuaregové žijící v severním Mali, v severním Nigeru, v jižním Alžírsku a v jižní Libyi jsou lidem nomádských pastevců bez jakýchkoliv ambicí mít stát, jen s ambicí na uznání jejich zvláštní kultury a svobody cestovat si bez překážek saharskou oblastí.

Konflikt v Libyi měl devastující účinek v Nigeru a v Mali, kde se nomádský lid Tuaregů z oblastí pouště Sahara v severním Nigeru a Mali a v jižní Libyi zapojil do vlny únosů a ozbrojených povstání známých jako ‚Rebelie Tuaregů‘. To je zvláště nebezpečné pro severní Niger a v okolí města Arlit, průmyslového města ležícího v oblasti Agadez, kde francouzské společnosti těží uran ve dvou velkých uranových dolech (Arlit a Akouta).

Arlit byl zapojen do toho nigerského uranového podvrhu, když prezident George W. Bush budující si záminku pro (ilegální) válku proti Iráku ve své Řeči o stavu unie v roce 2003 uvedl: ‚Britská vláda zjistila, že Saddam Hussein nedávno sháněl významné množství uranu z Afriky,‘ když během krize s odzbrojením Iráku tvrdil, že Saddam Hussein zkoušel nakoupit ‚žlutý koláč‘ uranového prachu z Nigeru. Těchto 16 slov a toho se týkající zpravodajské zprávy se později ukázaly jako nepodložené a jako kec od amerických zpravodajských agentur, třebaže pro nevinné Iráčany, co během válečných let ztratili kvůli této lži životy, bylo už příliš pozdě.

Velvyslanec Joseph Wilson, který cestoval do Nigeru, aby toto irácké spiknutí s žlutým koláčem prošetřil, dospěl k závěru, že je velice pochybné, že by taková transakce vůbec kdy proběhla, a tudíž očistil Saddama Husseina z jakéhokoliv obnovení programu iráckých ZHN (zbraní hromadného ničení). Za to byl velvyslanec Wilson potrestán odhalením své ženy Valerie Plame jako agentky CIA, která údajně oficiálně pracovala v kanceláři viceprezidenta Dicka Cheneyho v Bílém domě, o čemž rovněž byla ta zápletka z filmu ‚Fair Game‘ natočeného v roce 2010.

Prostě řečeno, je to o uranu nalezeném na území Tuaregů v Mali, Nigeru a Libyi, takže dalším krokem budou Mírové jednotky OSN, ECOWAS a NATO, vojenská intervence a vybití tisíců Tuaregů.

Moeen Raoof

Zdroj: globalresearch.ca

]]>