Republikáni straní v reformě copyrightu Mickey Mousovi… Ilegální stažení pár tuctů písniček vám může vynést milion dolarů pokuty. Převedení pár verzí Roberta Frosta do hudby vás může dostat do kriminálu. Software či hardware, který by šel použit ke kopírování DVD je ilegální. A díky kongresové akci probíhající každé dvě desetiletí, si Disney pořád drží copyright Mickey Mouse, kterého Walt poprvé vytvořil před téměř stoletím. Legislativa a vynucování zákonů kolem copyrightu postoupila hodně daleko za svůj účel podporovat umění a vědu a stala se učebnicovým příkladem spiklenecké dohody mezi velkým byznysem a velkou vládou.

Kdyby se Republikáni pustili do tohoto problému, mohli by zahrát na strunu mladších voličů a při tom bojovat za svobodu podnikání. To by ale vyžadovalo postavit se velkým filmovým studiům a značkám nahrávek – a to opravdu není cesta, kterou se Republikáni valí, jak nám bolestně předvedlo memorandu Republikánů ohledně reformy copyrightu. – Washington Examiner

Dominantní sociální téma: Straň vždy Hollywoodu. (Poznámka: Dominantní sociální téma je u Daily Bell vždy mem propagandy mainstremu, který se snaží veřejnosti vnutit, a kterému se oni vysmívají.)

Analýza volného trhu: Upoutávka tohoto článku je z našeho skromného pohledu poněkud pohřbená. Tady je ta skutečná zpráva: „Zaměstnanec, který výše uvedené memorandum napsal, 24-letý ambiciózní Derek Khanna, byl vyhozen – ještě před tím než se v RSC rozhodli ke změnám v osazenstvu kvůli nadcházejícímu Kongresu. Hlavním důvodem bylo tohle memorandum o copyrightu.“

Přiznáváme ale, že ten článek je obecně strašlivou reportáží, ovšem to vyhození je důležité, neboť ilustruje, jak až jsou ti zapojení do tohoto boje, malicherní až brutální. V tomto není místo na ústupky. Ani nejmenší myšlenka na kompromis.

Je to ten samý styl uvažování, jaký vyslal agenty FBI přes půl světa, aby zavřeli impérium Magauploud Kima Dotcoma kvůli obviněním z porušování copyrightu. Vynucovatelé zákona zamkli Dotcoma ve vazební místnosti jeho domu, srazili ho a šlápli mu na prsty. Pak zkonfiskovali jeho bohatství, poslali ho do žaláře a ilegálně odvezli jeho servery zpět do Států.

Zrovna tak, jako se to dělo po vynálezu Gutenbergova tiskařského stroje, jako mechanismu kontroly se používá copyright. Informace šířené nejdříve Gutenbergovým strojem a teď už Internetem vadí. Copyright je záminkou k odstraňování citlivých informací, které mocenská elita nechce, aby se šířily.

Mocenská elita chce vytvořit globální vládu a činí to přes různé děsivé memy, kterými zastrašuje střední třídy, aby se vzdaly bohatství a moci ve prospěch zřizování globalismu. Copyright je způsob jak vést protiúder proti informacím z Internetu. Zpomal šíření informací a zpomalíš účinek, jaký mají na politickou a kulturní oblast.

V Británii se copyright uprostřed středověku široce vynucoval, v Německu v té době ale méně. V důsledku toho se Německo začalo stávat mocnější, jak tvrdí někteří historici, kteří začínají tyto události kriticky přezkoumávat. Nakonec Británie vyrazila dvakrát do války s Německem, což bylo zčásti kvůli dominanci, kterou Německo začalo prosazovat.

Tohle je realita copyrightu a důvod, proč je důležitý – je-li tenhle pohled na historii přesný. Pro společnost je vždy lepší, aby byla méně kontrolována a méně naplněná strachem. Lidé obývající lépe vzdělanou společnost, která si užívá volného toku informací, mohou činit lepší rozhodnutí.

Ale ty elity, které CHTĚJÍ kontrolovat informace, evidentně a zřetelně nejsou ochotny to dopustit. Ve skutečnosti je dominantním sociálním tématem, že když přijde na copyright, tak by se kopírování snadno mohlo stát krádeží.

S tím souběžné sociální téma má co dělat se závažností této akce. Když došlo k porušení copyrightu Kim Dotcomem, které bylo náhle kriminalizováno, tak se celá debata zpolarizovala.

Když dojde byť i na pouhý NÁVRH na změny copyrightu, tak ti, co to učiní, nezbytně musí zažít zhroucení svých kariér a ohrožení svého živobytí. Právě tohle se stalo chudákovi Khannaovi. Trest za návrh na uvolnění zákonů o copyrightu (a stejně se toho zneužívá i u patentů) je zjevně drakonický. Tady je z toho článku více.

V pátek 16. listopadu odpoledne Republikánská studijní komise RSC – konzervativní frakce ve Sněmovně – vydala dokument přezkoumávající problematiku současného autorského práva. Dokument naznačil, že současný režim copyrightu je „jen pro korporátní blaho, které poškozuje inovace a poškozuje spotřebitele. Je to systém, který vybírá vítěze a poražené a těmi poraženými jsou nové průmysly, které by mohly generovat nové bohatství a přidanou hodnotu.“

Tento dokument navrhl lehčí tresty za porušení copyrightu a navrhl kratší lhůty pro copyright. (Podle současného práva podléhají spisovatelské práce copyrightu 75 let po smrti autora.)

Tento spis rozčílil některé vlivné zájmy. Do soboty odpoledne; RSC stáhla toto memorandum ze své webové stránky a oficiálně jej zrušila. Důvod podle dvou Republikánů z této RSC: hněvivé námitky od reprezentanta Marsha Blackburn, jehož obvod hraničí s Nashville, Tennesee. Při svém pátém vítězství počátkem tohoto měsíce dostal Blackburn více peněz od hudebního průmyslu než kterýkoliv republikánský kandidát do Kongresu, tvrdí Středisko pro odpovědnou politiku. Blackburnova kancelář neodpovídá na volání, které k tomu chce nějaký komentář.

Podle přítomných republikánů také RSC volali lobbyisté hudebního a filmového průmyslu a vyjadřovali svůj nesouhlas.

… Republikáni mají překvapivě blízko k zábavnímu průmyslu. Např. Mitch Glazier jako republikánský člen Sněmovní justiční komise koncem 90. let hrál klíčovou roli při koncipování republikánského návrhu zákona rozšiřující copyright pro zpoplatnění tímto průmyslem. Ten teď vede Asociaci nahrávacího průmyslu Ameriky, což je lobbyistická operace, co se 4 miliony dolarů ročně bojuje za větší vládní ochranu nahrávacích značek.

Takže republikánští politici s jejich citlivostí vůči K Street a jejich obecným sklonem protěžovat velký byznys nemají moc nadšení pro ústupky z přehnané vládní ochrany Hollywoodu a Neshville. Ale mozkové trusty a publicisté svobodného trhu buší do bubnů na poplach.

Ať už je to globální oteplování, centrální bankovnictví, válka s terorem nebo porušování copyrightu, stávají se kontrolní memy mocenské elity cílem útoků jako nikdy před tím. A jak už jsme poukazovali v jiném článku k této problematice; a jak už jsme naznačovali mnohokrát před tím, vypadá to, že je tu jen malá ústupnost, když přijde na vnucování memů elity.

Samozřejmě na úrovni, na níž se vede argumentace o copyrightu, je to záležitost peněz a vlivu. Avšak na samém vrcholu tam, kde sídlí vrcholná elita, byl jako obvykle stanoven jediný tón, nastolit strnulou ztuhlost.

To je ta nejvíce zarážející, nejznepokojivější část toho, co nazýváme Internetovou reformací. Elita tomu vrací úder nemilosrdně. Jak věříme, je ale Internetová reformace jak neodstranitelná, tak nezastavitelná a vzrůstající energičnost reakcí nátlaku elity znamená pokračování a narůstání konfliktu.

Závěr: Z hlediska kultury, ekonomiky a investic tato zjištění, pokud jsou pravdivá, věští další chaos, možná hodně chaosu. Samozřejmě, možná je to i plánované.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: thedailybell.com

]]>