Švédská církev si odhlasovala přijetí nové kontroverzní příručky, která nařizuje, aby maskulinní odkazy na Boha jako na „Něho“ nebo na „Pána“ byly zrušeny tak, aby byly „inkluzivnější“. Přes značnou kritiku od různých organizací včetně Švédské královské akademie tato církev stejně ve čtvrtek velkou většinou tu novou příručku schválila.


Církevní příručka – která byla naposledy aktualizována v roce 1986 – stanovuje, jak by se měly vést bohoslužby, křtiny, svatby a pohřby, a to i co se týče jazykových formulací, liturgie, teologie a hudby, a je to tedy stěžejní dokument pro veškeré církevní aktivity.

Podle místních médií mnozí kněží mají námitky proti směrnicím v této nové příručce ohledně jazykových formulací, které byly přidány s cílem učinit církev „více inkluzivní“.
K tomu patří pokyny pro duchovenstvo, aby o Bohu mluvilo gender-neutrálním způsobem, aniž by používali „zbytečného“ zájmena „On“ nebo výrazů jako „Pán“.

O bohu by se mělo při některých kázáních podle směrnic v tomto manuálu mluvit jako o „Matce“ úplně stejně jako o „Otci“, když se přitom následující se dává jako příklad:

„Bože, tj. Svatá trojice, Otče i Matko, Synu – Sestro i Bratře, a Duchu – Strážče života a Inspirátore, veď nás do hlubin svého bohatství, moudrosti a znalostí.“

Sofia Camnerin, místopředsedkyně Švédské ekumenické církve, tyto „inkluzivní formulace“ v církvi obhajovala tvrzením, že je jich zapotřebí, aby se staly „základnou pro uvědomění různých typů diskriminace a nerovnosti v naší společnosti.“

„Mluvení o Bohu jako o ‚Pánu‘ upevňuje genderovou hierarchii a podřízenost žen v tom bílém Západňáckem feministické kontextu,“ argumentovala na svém blogu.

„Liberalizující teologové spolu s feministkami a post-koloniálními teology odvedli kriticky důležitou práci při zjištění, jak legitimizace těchto hierarchií vedla k násilí a podmaňování,“ řekla.

Ale kazatelka Helena Endlund, která církev kárala, že projevila „naprostou neochotu vyslechnout si kritiku,“ vyjádřila z nových směrnic pro jazykové formulace obavy.

„Je tu riziko, že nepostřehneme malé změny a pak se postupně v průběhu času ocitneme tváří v tvář drastickým změnám, které bychom nikdy neakceptovali, kdyby nám je předložili najednou,“ řekla loni Värden Idag.

„Je např. přeci nepravděpodobné, že bychom se za pět let modlili ‚Naše Matko, která jsi na Nebesích…,‘ ne? Před pár lety to bylo sice prohlašováno za nesmysl, ale podle návrhů církevní příručky to možné je.“

Mikael Löwegren komisař pro církev v Småland Ljungby po hlasování za přijetí této nové příručky řekl, že toto rozhodnutí znamená, že Švédská církev „přestala jako soudržná duchovní komunita existovat.“

„Společnost je pod pláštíkem ‚diverzity‘ rozbíjena do různých skupin,“ řekl, když tvrdil, že existuje „tolika alternativ a volitelných variant,“ včetně nového manuálu, který přinese to, že „už bude těžké tvrdit od farnosti k farnosti, že to je ta samá církev.“

Löwergren důrazně poukazující na směrnice pro jazykové formulace doporučující, aby Bůh byl prezentován gender-neutrálním způsobem rovněž varoval, že tento nový manuál „Švédskou církev dále odvede z cesty, kterou jdou hlavní církve, místo aby ji přivedl blíže k nim.“

„Křesťanství, ve své nejzákladnější doktríně, zastává trojjediného Boha – Otce, Syna a Ducha svatého,“ poukázal s dodatkem, že tato nová směrnice „odvrhla veškerý pokrok, kterého se podařilo dosáhnout prostřednictvím hlubokého ekumenického dialogu, a přinesla systém nového modloslužebnictví, který je jak proti-ekumenický, tak proti-vědecký.“

Zdroj: breitbart.com