V. Putin: Dobrý den, vážení kolegové, dámy a pánové! Chtěl bych říci pár slov o výsledcích naší práce. Především musím poděkovat naším hostitelům. Vytvořili opravdu velmi příznivou atmosféru pro práci „dvacítky“, přátelskou a věcnou současně.Jsem přesvědčen, že naše práce se konala nejen ve velmi konstruktivní atmosféře, ale byla také účinná. Zastavím se krátce na těch bodech, které považuji za důležité.


Za prvé: je to naše společná diskuse na téma takzvaných iniciativ v oblasti globální infrastruktury. V tomto ohledu chtěl bych se zmínit o přijatých rozhodnutích o založení v Sydney střediska pro investice do infrastruktury. Naše finanční instituce se již dlouho zajímají o tuto novou organizaci. V podstatě je to záležitost, kterou ruská vláda v poslední době neustále má ve svém zorném poli. Význam těchto rozhodnutí spočívá v přípravě a zjišťování nejlepších postupů a výměny informací o tomto důležitém tématu.

Za druhé: je to otázka, kterou se v Rusku zabýváme také trvale, a nejen že jí věnujeme pozornost, ale taktéž vyčleňujeme na ni značné prostředky. Mám na mysli boj proti nezaměstnanosti, řešení otázek zaměstnanosti.

Připomenu, že naše situace je celkem dobrá. [V Rusku] je poměrně nízká nezaměstnanost, někdy před půlrokem jsme měli něco málo přes pět [procent], teď se dostáváme na 4,9 procenta a možná na konci roku bude ještě nižší. Jsou to dobré, dá se dokonce říci velmi dobré ukazatele v porovnání s mnoha našimi partnery.

To však neznamená, že nemáme své vlastní problémy, existují také. Za prvé, máme rozdíly co do úrovně nezaměstnanosti v regionech Ruské federace. A za druhé, existují problémy s takzvanými zranitelnými skupinami občanů, mám na mysli zdravotně postižené lidi. Existují otázky týkající se mládeže, zejména v jižních oblastech Ruské federace. Všechny tyto otázky se rovněž podrobně projednávaly.

Pro Rusko to není příliš aktuální, nicméně celkově je to důležitá otázka: potřeba přivřít nůžky v zaměstnanosti mezi muži a ženami. Ještě že zde je pozitivní věc, ale i to je něco, co je třeba nadále zlepšovat, – mám na mysli pozitivní demografii a zabezpečení předškolní zařízení pro mladé rodiny s tím, aby se ženy mohly co nejdříve zapojovat, vracet se k pracovní činnosti, neztrácet kvalifikaci. To jsou důležité otázky a myslím, že diskuse k nim byla docela zajímavá, smysluplná a užitečná.

Další skupina problémů – to je energetika, tyto otázky jsme projednávali dnes. Rozhovor o zahájení reformování mezinárodních energetických institucí ­– to je věc nesmírně důležitá. Znamená to, že geografie se výrazně mění, dochází k strukturálním změnám v globální energetice a samozřejmě jsou zapotřebí nové instituce, které upravují tuto veledůležitou oblast činnosti. Tato otázka se dnes projednávala velmi věcně a se zájmem.

Považuji za velmi užitečné a důležité, že jsme pokračovali v diskusi ohledně oblasti finanční regulace a daňové soustavy. Musím zdůraznit, že tyto otázky byly těžištěm pozornosti summitu „dvacítky“, který jsme uspořádali v Petrohradu, a byl jsem velmi potěšen, že australské předsednictví se rozhodlo pokračovat v tomto tématu. Je důležité pro každého. Dnes se o tom také hovořilo dost podrobně. Jde o vyhýbání se daním, o snižování zdanitelného základu a boji s daňovými ráji. Víte, že v Rusku nevedeme o tom jen plané řeči, ale jednáme, přijímáme patřičná rozhodnutí. Kupříkladu právě teď je v parlamentu projednáván jeden z těchto návrhů zákona.

Nemohu se nezmínit o setkání v rámci BRICS. Taková setkání na okraj „dvacítky“ se proměnila v pravidelné kontakty. Koordinujeme své postoje v předstihu, před tím než se sejdeme s dalšími kolegy v G20. Jde o užitečnou výměnu názorů, která nás orientuje na společné zájmy. Tak to bylo i tentokrát, a v této praxi budeme pokračovat v budoucnu. Příští summit BRICS se bude konat, jak víte, u nás v Rusku, v Baškortostánu, v Ufě, 8.-9. července 2015.

Nyní kolegové po obědě zahájí diskusi o problémech budoucích výzev a hrozeb. Bude se projednávat problému vážných chorob, jako je ebola. Chtěl bych vás informovat, že jsme se tomu věnovali dnes také na jedné z bilaterálních setkání s prezidentem Francie. Dohodli jsme se do jisté míry vzájemně si pomáhat v této otázce.

Dnes v noci z Moskvy vyletělo několik letadel s vojenskou nemocnicí na 200 lůžek a se speciálním vybavením pro boj se zvláště těžkými infekcemi. Doufám, že jak guinejské orgány, tak guinejští specialisté – táto letadla směřují do Guineje – spolu s francouzskými lékaři, kteří již tam pracují, náležitě to ocení a budou efektivně využívat dodané vybavení. Kromě toho, vyčleňujeme i potřebné prostředky a naši odborníci pracují na vakcíně. Podotknu, že dost aktivně to dělají. Doufejme, že to povede ke kladnému výsledku.

Toto je vlastně ve zkratce vše, co jsem chtěl říci o práci skupiny G20, ale nemohu se také nezmínit o naší práci v Pekingu, v APEC, po setkání v Pekingu jsme s vámi o tom ještě nemluvili.Musím vzdát hold našim čínským přátelům, udělali obrovský kus práce v přípravě APEC a uskutečnili setkání na velice hodnotné, té nejvyšší úrovni. Mám na mysli nejen vnější dekorace, což je typické pro Čínu, dělají to velmi dobře, na vysoké úrovni v plném smyslu tohoto slova, ale i co do obsahu bylo to zajímavé a užitečné.

Mluvili jsme o problémech regionálního rozvoje, problémech rozvoje obchodních a hospodářských vztahů v Asijsko-tichooceánském regionu. Jak víte, existuje několik přístupů k tomu, jak bychom měli v budoucnu uspořádat naši společnou práci v tomto velmi slibně, rychle se rozvíjející oblasti.

Musím říci, že se nám, já mám na mysli Rusko, zdají návrhy čínských přátel velmi perspektivní. Oni jsou přesvědčeni, že bychom neměli prostě vytvářet jakési nové struktury, ale také aby doplňovaly stávající mechanismy, neseparovaly, nerozdělovaly zúčastněné země do různých skupin, ale naopak přispívaly ke sjednocení úsilí všech zemí.

Tady je krátce to, co jsem chtěl říct, o čem jsem chtěl vás informovat. Pokud máte nějaké otázky – prosím.

Otázka: Vladimire Vladimiroviči, v Číně a tady v Austrálii jste se určitě dotýkali tématu sankcí? A pokud ano, v jakém formátu to bylo a jakým způsobem: na plenárních zasedáních, možná na bilaterárních jednáních, nebo někde na chodbách?

V. Putin: Dotýkali, ale jen tak, obecně. Na dvoustranných schůzkách samozřejmě, mluvili jsme hodně o ukrajinských problémech. Ale znělo téma o tom, že sankční opatření jsou škodlivá pro všechny: jak pro toho, vůči němuž se tyto sankce snaží zavést, tak i pro toho, kdo je zavádí. V tomto ohledu, podle mého názoru, již existuje společné chápání, že tato teze již nejen že má právo na existenci, ale že je jediná správná. Mluvilo se o tom, samozřejmě, co je třeba udělat, abychom se postupně z této situace dostali.

V rozhovoru, který jste poskytl v předvečer summitu „velké dvacítky“, jste řekl, že Rusko má na případ prudkého zhoršení hospodářské situace plán akce, včetně situace, jak jste uvedl, kdy dojde ke katastrofálnímu poklesu cen ropy. Můžete upřesnit, co je to za plán, v čem spočívá?

A nyní, v posledních dnech, velmi bouřlivou diskusi vyvolala situace kolem společnosti Rosněfť. Někteří považují za absurdní myšlenku možného poskytnutí peněz této společnosti v nynější obtížné ekonomické situaci. Co o tom soudíte vy?

Děkuju.

Není v tom nic absurdního. Zmínil jsem se o tom v rozhovoru – nevím, zda to bylo vysíláno nebo ne: není nic absurdního v podpoře našich velkých společnosti s účastí státu. Jedinou otázkou zůstává pouze to, je-li zájem o získání těchto prostředků výlučně korporativní, anebo tyto investice, budou-li provedeny, budou mít pozitivní dopad na celou ruskou ekonomiku.

Obecně společnost Rosněfť je docela soběstačná, disponuje velkými projekty a je v dobré finanční kondici, nemá žádné problémy. Jde o to, realizovat ještě více projektů. A to je otázka: je třeba nyní tyto projekty provádět, nebo ne, když bereme v potaz také ceny energetických zdrojů. Konec konců víme, že další produkce není spojena se zvyšováním cen těchto energetických zdrojů.

Takže je-li třeba s tím spěchat, já nevím. To je záležitost vlády, analytiků, kteří pracují na tomto poli. Nic neobvyklého v tom není a co se týče otázky, přidělit tyto peníze nebo ne – řekl jsem to i v rozhovoru a zde bych rád zopakovat: k odpovědi na tuto otázku bude třeba na expertní úrovni vše propočítat, promyslet a až pak se rozhodnout.

O klesající ceně energetických zdrojů: myslím, že je to konjunkturní událost, spojená se zvýšením těžby a poklesem poptávky – toto jsou dva zásadní faktory. Je tu ještě třetí faktor, monetární. Jsou to výkyvy kurzu dolaru a myslím, že to není třeba vysvětlovat, že to má příslušný vliv na cenu ropy.

Na ruský rozpočet, chci to ještě jednou zdůraznit, pokles cen ropy vliv nemá, míním tím rozhodnutí Centrální banky o přechodu na plovoucí směnný kurz. Co jsme dříve prodávali za dolary a dostávali 32 nebo 35 rublů, pak to nyní prodáváme za stejné dolary, ale dostáváme – jaký je dnes kurz? – 45, 47 a 48 rublů. Proto se příjmy rozpočtu ještě zvýšili.

Ale nejen to. Otázkou je finanční situace energetických společností, jejich investice do budoucího rozvoje, do budoucí těžby a do a všeho, co s tím souvisí. Všichni světoví producenti na významných trzích jsou si toho dobře vědomi, jsem si jistý, úpravy budou. Možná ne dnes, ne zítra, ale příští rok je určitě uvidíme.

Co se našich plánů týče, podrobně mluvit o tom nebudu, jednoduše abych nemarnil váš čas. Jen chci říci, že se nechystáme, jak už jsem řekl, "projídat“ naše rezervy, naše zdroje: ani rezervy vlády, tím spíše ani rezervy Centrální banky, které slouží k jiným účelům. Pokud to bude nutné, samozřejmě, to chci zdůraznit, upravíme naše náklady.

Letos všechny příjmy související s cenou ropy, budou zaručeny, protože na začátku, v polovině roku, kdy ceny byly dost vysoké, měli jsme docela dobré příjmy a nadále je dostáváme. Ke konci roku ceny klesly, ale celkově roční ceny budou takové, v tom jsem si jistý, jak jsme s nimi počítali v rozpočtu. A co bude příští rok – uvidíme. Ale pokud k tomu dojde, budeme korigovat naše výdaje, aniž bychom se dotkli našich sociálních povinností. Máme dostatek prostředků k tomu, abychom upravili tyto samozřejmě obtížné otázky.

Budou se muset nějak zkorigovat výdaje, zvýšit příjmy v jiných oblastech. A co je nejdůležitější, víte, existují také pozitivní prvky v tomto případě. Když máte super zisky z energetických zdrojů, zejména z uhlovodíků, nikomu se nechce investovat do jiných odvětví. A naopak, jakmile se výnosnost různých odvětví srovnává, začíná se investovat do jiných oblastí, včetně high-tech výroby.

Mluvil jste o období turbulencí ve světovém dění. Existují nějaké odhady, jak dlouho to může trvat?

Sestavovaní prognóz je nevděčným úkolem. Nezáleží to jen na nás. Záleží to také na našich partnerech, včetně jejich filozofie budování mezinárodních vztahů. Budeme-li se držet základních principů mezinárodního práva, budeme vzájemně respektovat své zájmy, pak to nebude trvat dlouho. A pokud budou i nadále rozkračovat pokusy všechny záležitosti řešit výlučně ve svém zájmu, motivovat se výhradně vlastními geopolitickými zájmy, pak je těžké předpovědět, jak dlouho to bude trvat. Doufám, že vědomí společného zájmu o normalizaci situace nás povede k řešení všech otázek a přivede nás na hlavní cestu rozvoje a posilování role mezinárodního práva.

Jaké jsou, podle vašeho názoru, výsledky tohoto summitu právě pro Rusko, protože se konal za docela obtížné zahraniční situace, v podmínkách sankcí? Jste spokojen s atmosférou na summitu? Neměl jste pocit, že se vaši kolegové pokoušeli na vás vyvíjet nátlak vzhledem k situaci na Ukrajině?

Myslel jsem, že jsem na tuto otázku již odpověděl, ale zdá se mi, že chcete, abych odpověděl právě vám. Prosím, udělám to. Jsem spokojený jak s výsledky, tak s atmosférou. Navíc rád bych poděkoval obyvatelům Brisbane, velmi vlídně nás tady vítali. Bylo to myslím patrné i nestrannému pozorovateli. Opravdu – já jsem to nevěděl, zjistil jsem to, až když jsem přijel, podíval se na místní tisk, ostatní média, – stupňovalo se jisté napětí. Realita a virtuální život v médiích se v tomto případě silně rozešly.

A také náš hostitel, pan premiér, ten opravdu – už jsem to říkal, chci to zopakovat, vytvořil velmi příznivou atmosféru pro společnou práci. Ano, v něčem se naše názory rozcházejí, ale diskuse byla věcná, blahosklonná a smysluplná. Podle mého názoru, velmi užitečná.

Rád bych, Vladimire Vladimiroviči, abyste se přece jen vrátil k otázce Ukrajiny podrobněji.

Ale já jsem se o ní nezmiňoval.

No ano, tím spíše. Projednávala se otázka Ukrajiny konkrétně ve formátu G20? Pokud ano, v jakém kontextu? Jak hodnotíte současnou fázi vývoje situace na Ukrajině? Ta je, podle mého názoru, obzvlášť znepokojivá. Děkuju.

V oficiálních diskusích v rámci skupiny G20 otázka Ukrajiny nebyla vůbec nastolována, to znamená vůbec, ani nebyla zmíněna.

Všechny bilaterální schůzky byly věnovány fakticky výhradně problémům Ukrajiny. Musím říct, že tyto rozhovory byly velmi upřímné, obsažné a podle mého názoru, užitečné.

Zdá se mi, že jsme se s mými kolegy lépe pochopili, mohli pochopit motivy jednání Ruska. A domnívám se, že i mne sdělili své obavy kolegy, s nimiž jsem se setkal. Myslím, že nám to pomůže. Nakolik pomůže, jak rychle budeme schopni vyřešit všechny obtížné problémy kolem ukrajinské krize, to zatím nemůžu říci. Byl bych velmi rád, kdybychom společně, samozřejmě, s ukrajinskými partnery – bez Ukrajiny vyřešit ukrajinskou krizi není možné – dosáhli toho co možná nejrychleji. V každém případě Rusko o to bude usilovat.

Celá situace, podle mého názoru, má dobré vyhlídky na urovnání, i když se to může zdát podivné. Ale jsou přesto vytvořeny struktury na obou stranách, které by mohly zodpovědněji řešit otázky, které před nimi stojí, berouce v úvahu především zájmy lidí, kteří žijí na celém území Ukrajiny a na jihovýchodě země. To je nejdůležitější. Pro Rusko je to důležité jedno: aby byly dodrženy zájmy lidí, kteří žijí na území celé Ukrajiny, včetně jihovýchodu, jak už jsem řekl, aby požívali rovná práva, civilizovaná práva, aby jejich zákonné požadavky byly splněny.

Z médií jsem se dozvěděl, že prezident Ukrajiny vydal výnos, podle mého názoru, fakticky o hospodářské blokádě těchto regionů, Luhanska a Doněcka. Zdá se mi, že to je velká chyba, protože vlastní ruku chtějí odříznout tyto regiony. Proč, tomu já nerozumím. Ale budeme ještě mluvit s Petrem Alexejevičem (Porošenkem – pozn. překl.) na toto téma. Já jsem zrovna včera během dvoustranných schůzek s evropskými partnery hovořil o tom, že bylo by nežádoucí připustit takový vývoj, a najednou dnes ráno vidím, že právě to se stalo. Ale to také není fatální, myslím. Chtěl bych doufat, že život, praxe provedou své úpravy v realitě.

Vzpomeňte si na naše tragické události na Kavkaze. Dokonce v nejtěžších dnech, měsících a dokonce letech, dalo by se říct, nikdy jsme nepřestali s financováním Čečenské republiky, pravidelně vypláceli nejen důchody a sociální dávky, ale i dotace rozpočtu. Vypadalo to na první pohled hloupě, protože lidé, kteří tam měli kontrolu nad situací, nejen rozkrádali peníze, ale mohli je použít na zcela nízké cíle. Ale my jsme to dělali, s ohledem na své morální povinnost vůči lidem. A nakonec se to ukázalo být správným rozhodnutím, protože ve výsledku lidé, včetně těch v Čečensku, náležitě ocenili to, co Rusko dělalo pro podporu obyčejného člověka. Nakonec možná tohle bylo jedním z doplňkových faktorů, které přispěly k tomu, že se ústřední orgány Ruska a lidí, kteří tehdy obsadili klíčové pozice v Čečensku, dokázaly dohodnout a dostat se na cestu konečného a úplného urovnání a společně potlačili zástupce mezinárodního terorismu, které přicházeli do této oblasti zvenčí. To sehrálo svou pozitivní roli.

Proč dnešní kyjevské mocenské orgány vlastní rukou odřezávají tato území, já tomu nerozumím. Nebo jinak – pochopit lze: jde o úsporu peněz. Ale tohle není ten případ a ten správný čas, aby se na tom šetřilo

Řekněte mi, prosím, jaký je váš dojem z komunikace s panem Abbottem?

Velmi dobrý. Je to velice schopný muž, konkrétní, velmi názorně a profesionálně řídil diskuse, ukázněně, všechny udržoval ve stanoveném harmonogramu, ale bez jakýchkoliv křivd poskytoval každému možnost být vyslyšen, když ne na jednom zasedání, pak na druhém, na nikoho nezapomněl. Celkově vzato je to velmi dobrý moderátor a profesionální partner.

Jinak, abych předešel jakýmkoliv spekulacím ohledně toho, proč jsem se nezúčastnil společné snídaně,- zůstal tam náš ministr financí, a ten tam přednese to, co jsem vám teď pověděl o našem úsilí na poli boje s ebolou.

No, a nás čeká let do Vladivostoku dlouhý 9 hodin a pak z Vladivostoku do Moskvy dalších 9 hodin. Ještě se dostat domu a v pondělí musím do práce. A nejméně 4-5 hodin by bylo třeba na spánek. Šel jsem tedy za Tonym, řekl jsem mu o tom, on se na to díval s pochopením, tedy žádné další úvahy zde nejsou, s některými kolegy jsem se rozloučil. Takže podle mého soudu, naše práce byla dokončena, přičemž dokončena úspěšně.

Mnohokrát děkuji.

[quote align="center" color="#999999"]

  • Vážení a milí čtenáři, děkujeme, že podporujete činnost nezávislého magazínu Vědomí
  • [/quote]