Italské ministerstvo zahraničních věcí veřejně potvrdilo, že mezinárodní společenství „pracuje na rozvinutí globálně sladěné spolupráce na bezpečné, řádné a nepřetržité migraci,“ čímž potvrdilo obavy těch, kdo věřili, že na takových plánech se pracuje. Toto prohlášení ministerstva se objevuje jako součást prohlášení k přípravné konferenci týkající se imigrace před nadcházejícím Valným shromážděním Spojených národů, které proběhne 19. září v New Yorku.


Tato konference se jmenuje „Uprchlíci a migranti: Italská cesta mezi rozvojem spolupráce a potřebou bezpečnosti,“ a slibuje působivý seznam panelistů včetně ministra zahraničních věcí Angelina Alfana stejně jako ministrů zahraničních věcí z Afriky a Středního východu.

Tato konference „bude prezentovat některé zkušenosti z partnerství mezi různými subjekty od občanské společnosti, přes soukromý sektor, vládní systémy na místní i celonárodní úrovni,“ uvádí oficiální oznámení o tomto shromáždění odeslané Breitbart News.

Maďarský ministerský předseda Viktor Orbán se nedávno dostal pod palbu za svůj odpor k imigračním kvótám Evropské unie, které se EU pokouší svým členským státům vnutit. Orbán trval na tom, že otázka, kolik migrantů vezme, je věcí národní suverenity, a nelze ji uvalit zvnějšku. Rovněž poukazoval na práci levicového miliardáře George Sorose na tom, aby migraci rozhýbal celosvětově.

V červenci tento ministerský předseda tvrdil, že Evropská unie vzala za své migrační plány vypracované Georgem Sorosem, že si přiveze milion migrantů každý rok, což zní pozoruhodně podobně s tou „globálně sladěnou spoluprací na bezpečné, řádné a nepřetržité migraci.“

Orbán konstatoval, že EU se Sorosem si přejí přivádět každoročně jeden milion migrantů, aby vytvořili Evropské imigrační síly a podvrátili národní suverenity členských států.


Podle Orbána mnoho evropských vůdců soukromě s maďarskou politikou k migraci souhlasí, ale bojí se to říci veřejně. Rovněž řekl, že v důsledku nedávného vzepětí migrace do Itálie se jihoevropské země brzy přidají k Maďarsku a k dalším, co hledají, jak si zabezpečit národní hranice.

Skutečné formulace použité v oznámení zářiového shromáždění k migraci a k uprchlíkům byly převzaty od Mezinárodní organizace pro migraci (IOM), která globální sladění popisuje na své webové stránce.

Ač se popis cílů IOM pro globální sladění migrace zabývá právy migrantů a jejich důstojností, jakož i sliby „boje proti xenofobii, rasismu a diskriminaci všech migrantů,“ tak neříká nic o národní bezpečnosti nebo právech přijímajících zemí zajistit, aby migrace probíhala způsobem, který upřednostňuje obecné blaho. Ve skutečnosti se o právech občanů nikdy nezmiňuje.

IOM dále navrhuje „posílení správy migrace na globální úrovni včetně toho, aby se IOM stala jednou z rodiny agentur OSN a přes ni, aby se prosazoval rozvoj globálního sladění za účelem bezpečné, řádné a nepřetržité migrace.“

Thomas D. Williams

Zdroj: breitbart.com