Dvě knihy napsané v 19. století předpovídají, že muž jménem Donald Trump bude „posledním prezidentem“ Spojených států. V 90. letech předminulého století napsal spisovatel Ingersoll Lockwood dvě knihy vystihující s úžasnou přesností naši současnou politickou situaci. Těmito dvěma knihami jsou „Nádherná podzemní cesta barona Trumpa,“ a „Poslední prezident“.

V „Posledním prezidentovi (1896)“ je outsider, co kandiduje na prezidenta, o kterém nikdo nevěří, že by mohl vyhrát. Ten bydlí na 5. Avenue v New Yorku (Trump Tower opravdu na 5. Avenue stojí). Všude po celé zemi se kvůli jeho prezidentství rozpoutají bouře a protesty. Jeho ministr zemědělství se jmenuje „Lefay Pence“ (zkontrolujte si to na str. 16).

V „Baronu Trumpovi (1893)“ tento žije v „Hradu Trump“ a je to bohatý aristokrat a ten pod vedením „Pána všech pánů“ zvaného „Don“ najde „Goggle-Land“ někde uprostřed Ruska, kterou popisuje jako „Svět uvnitř světa“, kde je všechno uděláno ze stříbra s mramorovými silnicemi.

Ta nesnášenlivá fakta ověřující stránka skeptiků Snopes se hned pokusila existenci těchto knih vyvrátit, ale byla nucena zdráhavě přiznat, že jsou skutečné.

Někteří konspirační teoretici dospěli k závěru, že Trump se svým synem musí být cestovatelé časem, kdy poukazují na prapodivné vazby pro změnu na příběh Johna Titora a na Teslu. Viz videa.