Podle dokumentů amerických právních firem se tato agrochemická společnost pokusila diskreditovat Mezinárodní agenturu pro výzkum rakoviny (IARC), když tato odhalila, že glykofosfát je pro lidi karcinogenní. Zpráva v Sutainable Pulse informuje, jak Monsanto sepsalo a do-upravilo Spis panelu ‚nezávislých‘ expertů, aby vyvracel zjištění IARC týkající se potenciálně karcinogenního účinku Roundupu.


Monsanto zneplatňuje závěry IACR

Dokumenty dále odhalují, jak Monsanto šlo ještě dále, než že by jen odsoudilo IARC za jeho rozhodnutí ohledně přípravku proti plevelu glykofosfátu. Tento gigant výroby herbicidů se pokusil „učinit závěry IARC neplatnými“, aby „zabránil budoucím špatným rozhodnutím IARC ohledně pesticidů a geneticky modifikovaných organismů (GMO).“