Před oslavami 75. výročí vítězství Rudé armády v bitvě o Stalingrad ruské ministerstvo obrany odtajnilo archivní materiály, které vrhají nové světlo na různé etapy jedné z nejkrvavějších bitev druhé světové války. Mezi prvními zveřejněnými dokumenty je ručně psaný text telegramu velitele Donského frontu, generálplukovníka Konstantina Rokossovského do Hlavního stanu vrchního velení datovaného 31. lednem 1943, který hlásil zajetí polního maršála Friedricha Pauluse.


„Organizované bojové operace Severní skupiny skončily, probíhá její příjem do zajetí. Paulus odmítl rozkázat Severní skupině ukončit bojové operace s motivací, že jí nevelí. Severní skupina pokračuje klást organizovaný a vytrvalý odpor," stojí v hlášení Rokossovského.

Široké veřejnosti jsou rovněž předloženy dokumenty německého velení, jež obsahují zprávy o průběhu vojenských operací a jednotkách Rudé armády, které byly rozmístěny v Stalingradě a jež vzdorovaly německým fašistickým vojskům. Ilustrují, co němečtí vojáci věděli o sovětských jednotkách a o jejich materiálním a personálním vybavení.

Velký zájem budí materiály, jež vypovídají o zkušenostech obránců Stalingradu. Například v jednom z nich se uvádí podrobný popis bojových operací zvláštních útočných skupin pro boj v městské zástavbě, které byly v Rudé armádě poprvé vytvořeny právě v oddílech bránících Stalingrad.

„Zkušenosti vedení bojových operací našeho frontu ve velkém městě vnesly mnoho nových otázek do principů válečného umění. Boj ve velkém městě vymezuje jiným způsobem taktické operace vojenských oddílů, obzvláště malých jednotek. Jinak se určuje taktika užívání zbraně a otázky spolupráce," začíná dokument utajený v březnu 1943.

Ještě jeden dokument popisuje, jak se vedl odstřelovačský boj v městské zástavbě. O umění sovětských ostřelovačů lze soudit podle účastníků stalingradských bojů, zejména Visilija Zajceva. Tento legendární odstřelovač 62. armády v období od 10. listopadu do 17. prosince 1942 zlikvidoval u Stalingradu 225 vojáků a důstojníku wehrmachtu, z toho 11 odstřelovačů.


Dále byl uveřejněn leták Hlavní politické správy Rudé armády s výzvou k německým vojákům.

„Zamotaný ve svých pomatených dobyvačných plánech Hitler křičí: ‚Obsaďte Stalingrad!‘ Moře německé krve bylo prolito, několik milionů Němců zahynulo a on křičí ‚Obsaďte Stalingrad!‘ Měsíc jste u Stalingradu. Čeho jste dosáhli? Desítky tisíc Němců lehly u Stalingradu a on zůstává a zůstane sovětský," začíná leták.

Zvláštní kolekce archivních materiálů z období Velké vlastenecké války byla připravena i pro demonstraci na mezinárodním vojensko-technickém fóru Armáda 2017.

Kromě materiálů o průběhu bitvy o Stalingrad pozornosti účastníků fóra jsou poskytnuty tajné dokumenty o událostech v období 1942-1943 na Kavkaze, v Sevastopolu a v sovětských polárních oblastech, které ovlivnily průběh stalingradské bitvy. Válečné operace na těchto bojištích nedovolily Hitlerovi koncentrovat svůj úder na jednom strategickém směru.

Unikátní Seznam bojových charakteristik divizí protivníka před frontem Černomořské skupiny vojsk Zakavkazského frontu, který byl vydán zpravodajskou správou štábu skupiny pro potřeby velitelů v prosinci 1942, obsahuje údaje o výzbroji, počtech, národnostním složení a politicko-morálním stavu devíti německých a pěti rumunských divizí a jedné slovenské divize, jež bojovaly se sovětskými jednotkami v bitvě o Kavkaz, a rovněž osobní charakteristiky velitelů některých nepřátelských jednotek.

Materiály z období obrany Sevastopolu jsou prezentovány zejména napjatým harmonogramem ponorek Černomořského loďstva, jež se účastnily operace, která měla za cíl zajistit dodávky munice do obklíčeného a blokovaného Sevastopolu, zprávou o posledním útoku samostatné brigády námořní černomořské pěchoty v boji o Sevastopol nebo bojovými letáky partyzánských oddílů Krymu.

Zdroj:  en.farsnews.com