Zvláštní úkaz, spojený s očkováním, který byl pozorován v Kanadě na začátku pandemie chřipky v roce 2009, může být podle nové studie velmi reálný. Výzkumníci pod vedením dr. Danuty Skowroński z Vancouveru, která je odbornicí na chřipku ve Středisku pro kontrolu nemocí v Brisk Kolumbii (BC Centre for Disease Control), si všimli v prvních týdnech pandemie, že lidé, co byli očkováni v sezóně 2008/2009 proti sezónní chřipce, s vyšší pravděpodobností onemocněli na pandemický virus než lidé, co nebyli proti chřipce očkováni.

5 studií, které byly vypracovány v několika provinciích Kanady, potvrdilo tato pozorování. Výzkum mimo Kanadu však zpočátku ne, a proto byl tento jev smeten ze stolu coby „kanadský problém“, problém s vakcínou proti chřipce, používanou v Kanadě.

Nová studie však došla k závěru, že tato zjištění jsou pravdivé.

Dr. Skowroński a skupina výzkumníků zopakovali tento jev u fretek. Svá zjištění představili v neděli 9.IX.2012 na konferenci Interscience Conference on Antimicrobial Agents and chemotherapy – významné mezinárodní konferenci o přenosných onemocněních, která se konala v San Francisku.

Dr. Skowroński, která vysvětlila svou práci na tiskové konferenci, pracovala s 32 fretkami. Polovina z nich dostala vakcínu proti sezónní chřipce 2008/2009 a zbytek injekci s placebem. Studie byla zaslepená, takže výzkumníci nevěděli, které fretky dostali kterou injekci. Později byly všechny fretky nakažené pandemickým virem.

Fretky v očkované skupině byly výrazně více nemocné než neočkované fretky, i když se všechny uzdravili. Dr. Skowroński řekla:

„Tato zjištění jsou v souladu se zvýšeným rizikem, které jsme viděli ve studiích na lidech.“

Důvod není jasný a dr. Skowronsi vyzvala ostatní výzkumné skupiny, aby se zabývali touto otázkou. Řekla, že je důležité dostat se ke kořenu věci před příchodem další pandemie. Mezitím by však tato zjištění neměla odradit lidi od očkování proti chřipce, tvrdí dr. Danuta Skowroński.

Překlad: slobodavockovani.sk

Zdroj: vancouversun.com

]]>