Když dojde hromadným výběrům z jakékoliv banky v EU, bude nejlépe, budete-li mezi prvními, kdo své peníze vytáhne ven. Ač jsou ty peníze vaše, EU chce zmrazovat účty, aby se zabránilo nájezdům na hroutící se banky. Státy Evropské unie uvažují o opatřeních, která by jim umožnila dočasně lidem znemožnit vybírat si své peníze z účtů, aby se zabránilo nájezdům na banky, odhalil EU dokument revidovaný Reuters.

Tento krok je zaměřený na pomoc při záchraně zápůjčních ústavů považovaných za hroutící se nejspíš před zhroucením, ale kritici říkají, že by mohl poškodit důvěru a mohl by uspíšit vybírání už při prvních fámách, že nějaká banka je v potížích.

Tento návrh, na kterém se pracuje už od počátku letošního roku, přichází necelé dva měsíce po nájezdu na spořitelnu Banco Popular, kterému připisují kolaps tohoto španělského zápůjčního ústavu.

Poskytnout dozoru pravomoc dočasně zablokovat bankovní účty umdlévajících zápůjčních ústavů je „průchodnou možností“, uvádí spis připravovaný EU pod prezidenstvím Estonska, ovšem s přiznáním, že členské státy jsou ohledně této otázky rozdělené.

Země EU, které už na národní úrovni umožňují moratoria na bankovní výplaty při insolvenčním řízení, jako Německo, tato opatření podporují, uvádí činitelé.

„Záměrem je zabránit nájezdům na banku, aby banka v kritické situaci nebyla dohnána za hranu,“ řekl člověk obeznámený se smýšlením německé vlády.

O estonském návrhu vyslanci EU diskutovali 13. července, ale k žádnému rozhodnutí nedospěli, řekl činitel EU. Tato diskuse by měla pokračovat v září. Pro jakékoliv konečné rozhodnutí se bude vyžadovat schválení zákonodárci EU.

Podle plánu diskutovaného EU by státy mohly suspendovat výplaty na pět pracovních dnů a zablokování by šlo za výjimečných okolností prodloužit na maximálně 20 dnů, uvádí estonský dokument.

Vyděšení zákazníků

Vidím to jako Charlie Bannister z Asociace pro finanční trhy v Evropě (AFME), který říká: „Pevně věříme, že by to střadatele povzbudilo, aby s nájezdem na banku začali hned v raném stadiu.“

Proč by zákazníci mohli chtít provést nájezd?

Tady je bilion důvodů v bilionech nesplácených úvěrů: Over €1 Trillion Nonperforming EU Loans: EU vs US Percentages.

Takto vypadají nesplácené úvěry ve tří skupinách zemí

 

Poznámka

  • Nejsem si jist, zda grafy občas nepoužívají jiné kódy zemí, než se objevují v prvním sloupci. Když jsou různé, ukazuji oba symboly. Seznam kódů zemí je zobrazen níže.
  • NPL ration procento nesplácených úvěru, NPL bnEUR nesplácené úvěry v miliardách eur.
  • Forb ratio znamená míra dohánění zpožděných splátek.
  • Cov ration znamená míru kapitálového krytí: (Půčky – Výše rezerv)/Celková částka nesplácených dluhů. Je to míra připravenosti banky jak ustát své ztráty.

Itálie, Řecko, Španělsko, Portugalsko a Irsko mají dohromady 606 miliard € (15 756 miliard Kč) nesplácených dluhů.

Celý evropský bankovní systém nepokrytý kapitálovými rezervami, pod-kapitalizovaný a držený na nohou tiskem nových peněz Evropskou centrální bankou. Prostě řečeno, bankovní systém EU je insolventní.

To, že EU uvažuje o takto drastických opatřeních, to jen dokazuje.

Mike Shedlock

Zdroj:  zerohedge.com