Vzhledem ke stále většímu napětí ve vztazích Washingtonu a Moskvy provedl The National Interest výzkum a zjistil, kolik životů by mohl odnést jaderný útok USA na SSSR v době studené války a útok SSSR na USA. Autor článku se domnívá, že katastrofa by vrátila pokrokový svět do pravěku. Pro ty, kteří vyrostli v době studené války, byla jaderná válka „absolutním zlým snem", píše Kyle Mizokami, autor materiálu v The National Interest. Během soustředěného jaderného útoku by se větší část technicky rozvinutého světa vrátila zpět do pravěku.


Během většiny období studené války byl americký jaderný program známý jako Jednotný integrovaný operativní plán. První plán, připravený v roce 1962 a uveřejněný v roce 2011, obsahoval analýzu následků pro SSSR, země Varšavské dohody a Čínu.

Podle plánu by útoky mohly být dvou druhů: v první variantě by se účastnily jaderné síly, nacházející se ve stavu nepřetržité bojové pohotovosti; podle druhé varianty by byl využit celý arzenál jaderných sil. Útok by měl být proveden přibližně na tisíc — nebo 75% — objektů, spojených s dodávkou jaderného střeliva k cíli.

Byl také plánován útok na 199 měst SSSR s počtem obyvatel nad 50 tisíc lidí. Ztráty mezi městským obyvatelstvem by tvořily 56 % a 37 % ztrát by se vztahovalo na veškeré obyvatelstvo SSSR. V Číně měl být proveden útok na 49 měst, což by připravilo o život 41 % městského obyvatelstva a 10 % veškerého obyvatelstva.

Ve Východní Evropě mělo být útočeno pouze na vojenské cíle, počet obětí mohl tvořit 1 milion 378 tisíc lidí.
Loading...